Главная

А 2.2. Проектування

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)
А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А 2.1. Вишукування
А 2.2. Проектування
А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві
А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ)
А 3. Виробництво продукції в будівництві

  ДБН
 1. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 2. ДБН А.2.2-2-96. ТЕХНІЧННЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
 3. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
 4. ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
 5. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерух
  ДСТУ
 6. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції
 7. ДСТУ Б А.2.2-8-2010
 8. ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво
 9. ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом
 10. ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
 11. ДСТУ Настанова з розроблення документації з підтримання експлуатаційної придатності об’єктів будівництва
  ДСТУ Б EN
 12. ДСТУ Б EN ISO 13790:2011. Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні

Повний перелік документів

Стадійність проектування, вимоги до складу проектної документації, порядок її розробки і внесення змін, погодження, експертизи, затвердження та передачі замовнику. Авторський нагляд.

ДБНУ