Главная

ДБН А. Організаційно-методичні нормативи

Дерево нормативов / ДБН А. Організаційно-методичні нормативи

 1. ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
 2. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів
 3. ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N 1
 4. ДБН А.1.1-4-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНУ І БАЗОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПО СТАНДАРТИЗАЦІї ТА НОРМУВАННЮ
 5. ДБН А.1.1-73-2003. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
 6. ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 7. ДБН IV-11-1Р Система стандартизації та нормування в будівництві. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування.

 8. ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва
  ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва
 9. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 10. ДБН А.2.2-2-96. ТЕХНІЧННЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
 11. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
  ДБН А.2.2-3:2012. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
 12. ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
 13. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерух
 14. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення (+всі зміни: №1-№5)
 15. Рішення N 9 НТР від 16.02.2001. Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1-99

 16. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 17. ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва
  - ДБН А.3.1-5:2016 Організація Будівельного Виробництва
 18. ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
  - Посібник до ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
 19. ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
  - Скачать с другого сервера
 20. ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання (+Зміна №1)
 21. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положенняА. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)
А 1. Стандартизация, нормирования, сертификация и метрология
А 2. Изыскания, проектирования и территориальная деятельность
А З. Производство продукции в строительстве

ДБНУ