Главная

А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)
А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза
А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ). Контроль якості
А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві (СМЗБ)
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А 3. Виробництво продукції в будівництві

  ДБН
 1. ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві (зі змінами)
 2. ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N 1
 3. ДБН А.1.1-73-2003. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
 4. ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 5. ДБН IV-11-1Р Система стандартизації та нормування в будівництві. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування.

  ДСТУ
 1. ДСТУ Національна стандартизація
 2. ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

Завдання, об'єкти стандартизації та нормування, методологія робіт. Види документів, порядок і організація їх розробки, змін, перегляду та застосування, вимоги до побудови, змісту, викладу, оформлення, експертизи, погодження, затвердження, реєстрації, видання та відміни нормативних документів.
Терміни і визначення, позначення.
Правила використання міжнародних та зарубіжних норм і стандартів. Органи стандартизації та нормування, порядок їх акредитації і функціонування.

ДБНУ