Главная

А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ). Контроль якості

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)
А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза
А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ). Контроль якості
А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві (СМЗБ)
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А 3. Виробництво продукції в будівництві# Перелік нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві
# Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
# Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві
# Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
# ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівівель і споруд. Основні положення
# Постананова від 20.12.2006 р. N 1764 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд
# Постанова від 1.03.2006 р. №240 Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування
# Положение об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения
# ГОСТ 4.188-85 СПКП. Средства охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Номенклатура показателей
# ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению
# ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения
# ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы
# ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой
# ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита.Квалификационные требования к аудиторам по экологии
# ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і/або технологічного управління.
# ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю.Основні положення та словник
# ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги.
# ДСТУ ISO 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
# ДСТУ ISO/TR 10013-2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю.

Завдання, об'єкти ліцензування та сертифікації, методологія робіт. Органи ліцензування, сертифікації, порядок їх акредитації і функціонування.

ДБНУ