Главная

А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)
А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А 2.1. Вишукування
А 2.2. Проектування
А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві
А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ)
А 3. Виробництво продукції в будівництві

  ДБН
 1. ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва
  ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва
 2. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 3. ДБН А.2.2-2-96. ТЕХНІЧННЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
 4. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
 5. ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
 6. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерух
 7. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення (+всі зміни: №1-№5)
 8. Рішення N 9 НТР від 16.02.2001. Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1-99

  ДСТУ Б
 9. ДСТУ Б А.2.4-2:2009. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту
 10. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації
 11. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків
 12. ДСТУ Б А.2.4-6-95 Правила виконання робочої документації генеральних планів
 13. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
 14. ДСТУ Б А.2.4-10-95 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДБНУ