Главная

А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)
А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза
А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ). Контроль якості
А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві (СМЗБ)
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А 3. Виробництво продукції в будівництві

  1. ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. (зі змінами!)
  2. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
  3. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 2. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів
  5. ДБН А.1.1-4-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНУ І БАЗОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПО СТАНДАРТИЗАЦІї ТА НОРМУВАННЮ
  6. ДБН А.1.1-73-2003. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві

ДБНУ