Главная

В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ)

В. ТЕХНІЧНІ нормативні документи (НД). Технології виробництва
В 1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення
В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ)
В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП)
В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ)
В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення
В 3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція  ДБН
 1. ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів
 2. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування
 3. ДБН B.1.2-3:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення
 4. ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).
 5. ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.
 6. ДБН В.1.2-6-2008. Механічний опір та стійкість. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд
 7. ДБН В.1.2-7:2008 Пожежна безпека. СНББ
 8. ДБН В.1.2-8-2008. Основні вимоги до будівель і споруд - Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища
 9. ДБН В.1.2-9-2008. Основні вимоги до будівель і споруд - Безпека експлуатації
 10. ДБН В.1.2-10-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
 11. ДБН В.1.2-11-2008. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
 12. ДБН В.1.2-12-2008. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
 13. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
 14. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи
 15. ДБН Експлуатаційна придатність будівель та споруд

  ДСТУ
 16. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Система надійності та безпеки у будівництві. Основи проектування конструкцій
 17. ДСТУ-Н Б В.1.2-14
 18. ДСТУ-Н Б В.1.2-15
 19. ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва
 20. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

Загальні принципи та основні положення по забезпеченню надійності і безпеки. Навантаження, діяння і фактори, що впливають на надійність та безпеку. Класифікація будинків і споруд за ступенем відповідальності. Види граничних станів за несучою спроможністю, показники несучої спроможності, загальні принципи розрахунку та випробувань будівельних конструкцій і основ.

ДБНУ