Главная

Б 1.1 Система містобудівної документації (СМБД)

Б. МІСТОБУДІВНІ нормативні документи (НД)
Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення
Б 1.1 Система містобудівної документації (СМБД)
Б 2. Планування та забудова територій і населенних пунктів


  ДБН
 1. ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування
  ДБН Б.1.1-4-2002. Система градостроительной документации.
 2. ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 3. ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ
 4. ДБН Б.1.1-7:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬРАДИ
 5. ДБН Б.1.1-9:2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів
 6. ДБН Б.1.1-11:2011 Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України
 7. ДБН Б.1.1-12:ХХ "Склад та зміст плану зонування території"
 8. ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
 9. ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території (чинний з 1.10.12)
 10. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту
 11. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру


 12. ДСТУ
 13. ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану територій
 14. ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації
 15. ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)
 16. ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації
 17. ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру
 18. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації на мирний час
 19. ДСТУ 1.5-2003. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
 20. ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району
 21. ДБН Б.1.1-7:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради
 22. ДБН Б.1.1-9:2009 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів


 23. ВСН 3-84 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации зелёных зон городов
 24. ВСН 38-82 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, посёлков и сельских населённых пунктов


У цьому розділі представлені нормативні документи, що регулюють відносини створення містобудівної документації, її склад та порядок розроблення, як для України в цілому, так і для окремих її територіальних частин.

Порядок складання містобудівних програм, прогнозів і концепцій містобудівного розвитку, генеральних планів, проектів земельногосподарського устрою населених пунктів та інших видів містобудівної документації. Вимоги до розробки, складу і змісту містобудівної документації, порядку проведення її погодження, експертизи, затвердження, внесення в неї змін та відміни.

ДБНУ