ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: Основні положення

Статус: у вільному доступі: Завантажити ДБН | КАК скачать?
2023-03-21, 22:16


Державні Будівельні Норми України
Система стандартизации и нормирования в строительстве (ССНС). Экспертиза

ДБН А.1.1-94:2010

Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами

Основні положення

System of standardization and normalization in building.
DESIGN OF STRUCTURAL CONSTRUCTION BY EN EUROCODES. GENERAL RULES


Діє з 1 липня 2013 року, введено вперше. Документ у форматі Word.
Затверджено Зміну №1 та поправки до неї.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ДБН А.1.1-94:2010 встановлюють вимоги щодо застосування комплексу Європейських стандартів - Єврокодів (EN Eurocodes), для проектування будівельних конструкцій.

ДБН А.1.1-94:2010 розповсюджуються на проектування за Єврокодами залізобетонних, металевих, сталезалізобетонних, кам'яних, дерев'яних, алюмінієвих конструкцій будівель і споруд при всіх видах дій, у тому числі сейсмічних і при пожежі, а також геотехнічне проектування.

ДБН А.1.1-94:2010 не розповсюджуються на проектування конструкцій спеціальних будівель і споруд, таких як атомні електростанції, греблі тощо, для яких застосування цих Норм може здійснюватися тільки після спеціального обгрунтування.

ДБН А.1.1-94:2010 слід керуватися при розробленні національних стандартів України, що імплементують Єврокоди (далі - ДСТУ-Н Б EN), включаючи Національний додаток, і призначення параметрів, що визначаються на національному рівні.

Процедура імплементації, порядок і правила застосування Єврокодів в Україні наведені у додатку А до ДБН А.1.1-94:2010.

Склад і основи стандартів Єврокодів наведені у додатку Б до ДБН А.1.1-94:2010.

Застосування Єврокодів у період одночасної дії з чинними національними нормативними документами здійснюється за порядком, встановленим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011р.

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.1-12-2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України
ДБН В.1.2-2-2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування
ДБН 8.1.2-14:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
ДБН В.2.3-14-2006 Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
ДБН В.2.6-161:2010 Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення ДБН 6.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам'яні конструкції. Основні положення ДБН 6.2.6-163:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування
ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів
ДСТУ Б.В.1-2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова . Керівний документ L щодо застосування і використання Єврокодів
ДСТУ-Н Б А. 1.1-86-2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з Директивою стосовно будівельних виробів
ДСТУ-Н Б 6.1.2-13:2008 Система надійності та безпеки у будівництві. Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, ЮТ)
ДСТУ Б 6.2.6-154:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування
ДСТУ Б 6.2.6-156:2011 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування
ДСТУ Б 6.2.6-160:2011 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Сврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003,1DT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005,1DT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991-2:2003, IDT)
ДСТУ-НБЕМ 1992-1-1:2010Єврокод 2, Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1, Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод З, Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, ЮТ)
ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, ЮТ)
ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN 1997-1:2004, ЮТ)
ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, ЮТ)
ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 1998-1:2004, ЮТ)
ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, ЮТ).
ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, ЮТ)
СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции (Алюмінієві конструкції)

Єврокод - Європейський стандарт із проектування будівельних конструкцій

Проектування залізобетонних, металевих, сталезалізобетонних, кам'яних, дерев'яних, алюмінієвих конструкцій, а також геотехнічне проектування за Єврокодами здійснюється після їх національної імплементації у відповідності з додатком А і положеннями розділу 6 ДБН А.1.1-94.

У необхідних випадках проектування конструкцій слід здійснювати з урахуванням вогнестійкості і сейсмічних дій за відповідними імплементованими частинами Єврокодів.

Перший пакет ДСТУ-Н Б EN, що імплементують частини Єврокодів, уводиться в дію з наданням чинності цьому документу(1.07.2013) і включає:
-ДСТУ-Н Б 6.1.2-13:2008 Система надійності та безпеки у будівництві Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT);
-ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT);
-ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT);
-ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT);
-ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 "Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:20ХХ Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, IDT);
-ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT);
-ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, ЮТ)
-ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:20ХХ Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність і стійкість оболонок (EN 1993-1-6:2007, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:20ХХ Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:20ХХ Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, 1DT);
-ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:20ХХ Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-1-2:2005, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 1998-1:2004, ЮТ );
-ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9, Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1, Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, ЮТ);
-ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, ЮТ).

Ключові слова: Єврокоди, проектування, будівельні конструкції, імплементація. Додано матеріал 19 травня 2012 року.Якщо ви є правовласником ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: Основні положення і проти його розміщення - напишіть нам, будемо раді Вам допомогти.

Категорія: ДБН | Добавил: Слідкуй за новими - підпишись на оновлення!
Переглядів: 16042 | Загрузок: 1052 | Рейтинг: 5.0/5, відгуків: 5

Корисний матеріал? Поширюй!

Питання/Відповідь:

❔ Як завантажити ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: Основні положення?
Щоб завантажити ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: Основні положення перейдіть за ᐉ цим посиланням під описом ДБН. Зазвичай документи викладені в форматах PDF, DOC, TXT.
❔ Як купити ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: Основні положення?
Цей ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: Основні положення розповсюджується зазвичай безкоштовно 🆓. Але ви можете підтримати наш проект матеріально за цим посиланням.

Відгуки про ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: Основні положення, обговорення та коментарі:

2012-11-21 Спам
1. Александр Олегович
спасибо
Ответ:

Цей документ відноситься до категорії ДБН за внутрішньою класифікацією ДБНУ, подібні НД України містять інформацію необхідну для ведення діяльності у сфері будівництва.