Перелік ДСТУ-Н Б EN, що імплементують стандарти Єврокодів

Перелік ДСТУ-Н Б EN, що імплементують стандарти Єврокодів:

1. ДСТУ-Н Б В. 1.2-13:2008 Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT).
2. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT).
3. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, ЮТ).
4. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, ЮТ).
5. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, ЮТ).
6. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:20ХХ^^ Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-5:2003, ЮТ).
7. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:20ХХ Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN 1991-1-6:2005, ЮТ).
8. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, ЮТ).
9. ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991-2:2003, ЮТ).
10. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:20ХХ Дії на конструкції. Частина 3. Дії, що викликані кранами та облад¬нанням (EN 1991-3:2006, ЮТ).
11. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:20ХХДіїна конструкції. Частина 4. Силоси та резервуари (EN 1991-4:2006, ЮТ).
12. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій . Части¬на 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, ЮТ).
13. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:20ХХ Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. За¬гальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, ЮТ).
14. ДСТУ-Н Б EN 1992-2:20ХХ Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2. Залізобе¬тонні мости. Проектування і правила конструювання (EN 1992-2:2005, ЮТ).
15. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:20ХХ Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конст¬рукції для зберігання і утримання рідини (EN 1992-3:2006, ЮТ).
16. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, ЮТ).
17. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, ЮТ).
18. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні по¬ложення. Додаткові правила для холоднодеформованих елементів і пластин (EN 1993-1-3:2006, ЮТ).
19. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для неіржавіючої сталі (EN 1993-1-4:2004, ЮТ). 20. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5;2006, ЮТ).
21. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність і стійкість оболонок (EN 1993-1-6:2007, IDT).
22. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчаті конструкції при навантаженні поза межами площини (EN 1993-1-7:2007, IDT).
23. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектуван¬ня вузлів (EN 1993-1-8:2005, IDT).
24. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість (EN 1993-1-9:2005, IDT).
25. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Ударна в'язкість (EN 1993-1-10:2005, ЮТ).
26. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проекту¬вання конструкцій з елементами, що напружуються (EN 1993-1-11:2006, IDT).
27. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів вище S 700 (EN 1993-1-12:2007, ЮТ).
28. ДСТУ-Н Б EN 1993-2:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости (EN 1993-2:2006, IDT).
29. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби - Башти і щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT).
30. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-2. Башти, щогли і димові труби - Димові труби (EN 1993-3-2:2006, ЮТ).
31. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-1:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-1. Силоси (EN 1993-4-1:2007, ЮТ).
32. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-2:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-2. Резервуари (EN 1993-4-2:2007, ЮТ).
33. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопрово¬ди (EN 1993-4-3:2007, ЮТ).
34. ДСТУ-Н Б EN 1993-5:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 5. Палі (EN 1993-5:2007, ЮТ).
35. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:20ХХ Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції (EN 1993-6:2007, ЮТ).
36. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, ЮТ).
37. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:20ХХ Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, ЮТ).
38. ДСТУ-Н Б EN 1994-2:20ХХ Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Загальні правила і правила для мостів (EN 1994-2:2005, ЮТ).
39. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, ЮТ).
40. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:20ХХ Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, ЮТ).
41. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:20ХХ Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости (EN 1995-2:2004, ЮТ).
42. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDT). 
43. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:20ХХ Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-1-2:2005, IDT).
44. ДСТУ-Н Б EN 1996-2:20ХХ Проектування кам'яних конструкцій. Частина 2. Конструїстивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки (EN 1996-2:2005, IDT).
45. ДСТУ-Н Б EN 1996-3:20ХХ Проектування кам'яних конструкцій. Частина 3. Спрощений метод розрахунку неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-3:2006, ЮТ).
46. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 Сврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні прави¬ла (EN 1997-1:2004, ЮТ).
47. ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, ЮТ).
48. ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 1998-1:2004, ЮТ).
49. ДСТУ-Н Б EN 1998-2:20ХХ Проектування сейсмостійких споруд. Частина 2. Мости (EN 1998-2:2005, ЮТ).
50. ДСТУ-Н Б EN 1998-3:20ХХ Проектування сейсмостійких споруд. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель (EN 1998-3:2005, ЮТ).
51. ДСТУ-Н Б EN 1998-4:20ХХ Проектування сейсмостійких споруд. Частина 4. Силоси, резер¬вуари та трубопроводи (EN 1998-4:2006, ЮТ).
52. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:20ХХ Проектування сейсмостійких споруд. Частина 5. Фундаменти, утримуючі конструкції! геотехнічні аспекги (EN 1998-5:2004, ЮТ).
53. ДСТУ-Н Б EN 1998-6:20ХХ Проектування сейсмостійких споруд. Частина 6. Башти, щогли і димові труби (EN 1998-6:2005, ЮТ).
54. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, ЮТ).
55. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, ЮТ).
56. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:20ХХ Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-3. Конструк¬ції, що чутливі до витривалості (EN 1999-1-3:2007, ЮТ).
57. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:20ХХ Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4. Холодно- деформовані листи (EN 1999-1-4:2007, ЮТ).
58. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:20ХХ Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-5. Конструк¬ції оболонок (EN 1999-1-5:2007, ЮТ).

''' Дата у позначеному і подальших документах буде наведена після завершення розроблення відповідного документа. Нагадуємо, що ці стандарти набувають чинності не раніше 1 липня 2013 року, у відповідності до ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
Категория: Документи | Добавил: dbn (2012-05-06)
Просмотров: 6533 | Теги: Єврокод, ДСТУ | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Перелік ДСТУ-Н Б EN, що імплементують стандарти Єврокодів, обговорення та відгуки: