Статистичний підхід до визначення коефіцієнту запасу

Статистичний підхід до визначення коефіцієнту запасу


М.С. Стрілецький справедливо показав, що кожний з коефіцієнтів, що характеризує яку-небудь особливість роботи спорудження, залежить від великого числа причин і обставин, що можуть мати місце під час служби спорудження, і тому найкраще може бути описаний за допомогою статистичного методу.
Для цієї мети в результаті статистичної обробки спостережень установлюється, як часто при експлуатації споруди з'являється те або інше значення досліджуваного явища. Результати цих спостережень оформляються у виді графіків (частотних кривих), на осі абсцис яких наносять можливі значення досліджуваного аргументу (явища), а на осі ординат – число випадків появи кожного значення або частоту їхньої появи (детально побудова частотних кривих буде розглянута нижче).
Одержавши на підставі спостережень дослідні чи обчислені значення коефіцієнтів kі і побудувавши для них частотні криві, можна одержати максимальні значення коефіцієнтів kі і по них одержати значення загального коефіцієнта запасу.
Проведені дослідження вентиляційних установок: вент.установки, опалювальна техніка. Cтатистична обробка спостережень встановила, що при експлуатації установок з обробки повітря показала низький рівень відмов.

Недоліки до визначення коефіцієнту запасу


Однак таке визначення має два недоліки.
По-перше, точне визначення значень максимального коефіцієнта затруднено, тому що максимальні значення коефіцієнтів недостовірні, оскільки вони визначаються по невеликому числу спостережень, а граничне (найбільше) значення – навіть по одному спостереженню. До того ж немає ніяких підстав стверджувати, що не може бути в майбутньому більших значень, у порівнянні з тим, яке прийняте за граничне, на основі досвіду минулого.
По-друге, оскільки коефіцієнти kі незалежні один від одного, ми не можемо стверджувати, що максимальні значення цих коефіцієнтів можуть мати місце одночасно і що тому з практичним ступенем імовірності має місце рівність

Для подолання цих труднощів необхідно:
1) підвищити вірогідність крайніх частин кривих, залучаючи для цього всю досить достовірну, засновану на великому числі спостережень, середню частину кривих;
2) установити крайні значення кривих на підставі досить об'єктивного критерію.

Для цього необхідно дослідні криві замінити теоретичними кривими розподілу, їм найбільш близькими, що являють собою перспективне відображення дослідних даних при досить великому числі спостережень. Такі криві, як було зазначено, можуть вважатися рівнодостовірними у всіх точках.

Відмітимо при цьому, що розподіл добутку випадкових величин прямує до логнормального розподілу.

Коефіцієнт c1 визначається прийомними випробуваннями матеріалу зразка (у лабораторних умовах).
Коефіцієнти с2 залежать від типу і структури конструкції. У конструкціях, структурно найпростіших, як кам'яні стовпи, стіни і т.д., значення коефіцієнта с2 у першу чергу залежить від обставин зведення споруд і, очевидно, може бути отримане з досвіду безпосереднім випробуванням конструкцій; при цьому коефіцієнт може бути розбитий на ряд проміжних коефіцієнтів, що залежать від обставин зведення конструкцій. У конструкціях, структурно складних, наприклад у фермах, рамах, крім питань зведення і виготовлення, істотним повинен бути вплив структурних характеристик спорудження. Як перше наближення, структура споруди може бути охарактеризована тією особливістю, що вона складається з багатьох елементів, що можуть руйнуватися окремо. У цьому відношенні споруди можуть бути статично визначеними, у яких руйнування одного (кожного) елемента вже є руйнуванням системи, і статично невизначеними, для руйнування яких потрібне руйнування декількох елементів, числом, рівним числу статичної зв’язності системи.Пічугін С.Ф. Методика граничних станів і нормування навантажень:
Недоліки методу допустимих напружень
Категория: Розрахунок конструкцій | Добавил: admin (2017-04-09)
Просмотров: 2200 | Теги: коефіцієнт | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Статистичний підхід до визначення коефіцієнту запасу, обговорення та відгуки: