Загальні поняття про геологічні й інженерно-геологічні процеси

На поверхні Землі і в її надрах постійно відбуваються процеси, які безперервно змінюють її будову та склад. Ці процеси називаються геологічними. Більшість із них проходять дуже повільно порівняно з життям людини і навіть усього людства. Але саме вони протягом мільярдів років історії Землі приводили до разючих та великих змін у її зовнішньому вигляді і внутрішній будові. Серед геологічних процесів є й такі, які проходять дуже бурхливо та приводять до катастрофічних наслідків. До них можна віднести виверження вулканів, землетруси, раптові обвали, повені тощо. Але ці процеси проявляються порівняно рідко й охоплюють незначні за площею ділянки земної кори, їх роль в історії Землі другорядна.

Процеси геологічні — природні процеси, які викликають зміни в складі і будові земної кори і верхньої мантії, а також рельєфі.

Wikipedia.org

Внутрішні та зовнішні геологічні процеси

Для зручності вивчення всі геологічні процеси ділять на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні процеси виникають під впливом дії внутрішніх сил Землі на земну кору. Зовнішні процесії є наслідком взаємодії земної кори з атмосферою, гідросферою та біосферою.
Процеси внутрішньої динаміки Землі – ендогенні – проявляються у вигляді тектонічних рухів земної кори, вивержень вулканів, землетрусів. Процеси зовнішньої динаміки Землі – екзогенні – поділяються на три групи: вивітрювання, денудація й акумуляція.

Внаслідок вивітрювання відбувається руйнування гірських порід і мінералів. Воно зводиться до механічного дроблення, розпушування та зміни хімічних властивостей під впливом води, кисню, вуглекислого газу і життєдіяльності організмів. Під денудацією розуміють сукупність процесів перенесення продуктів вивітрювання з підвищень до знижених ділянок рельєфу за допомогою сили тяжіння, проточних вод, рухомих льодовиків, вітру тощо. Акумуляція, або осадонакопичення, – це сума процесів накопичення продуктів руйнування гірських порід. Вона є першою стадією утворення нових осадових гірських порід.

Внутрішні і зовнішні процеси відбуваються одночасно протягом усієї геологічної історії Землі. При цьому в їх діяльності виявляється така загальна закономірність: внутрішні процеси утворюють на поверхні Землі нерівності – гори й западини, а зовнішні – нівелюють ці нерівності, знижують гори та заповнюють западини.

Інженерна геологія вивчає сучасні геологічні процеси, що виникають у зв’язку з інженерною діяльністю людини. Тут розглядають питання про вплив геологічних процесів на інженерні споруди, а також явища зворотного зв’язку – як інженерні споруди можуть спричинити та змінити наявні природні геологічні процеси. Такі процеси називаються інженерно-геологічними. При їх вивченні виявляється характер взаємодії споруд і гірських порід, а також можливі зміни природних обставин. Нерідко геологічні й інженерно-геологічні процеси відбуваються однаково, але причини їх різні.

Джерела

  1. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: Підручник
Категория: Фундаменти | Добавил: admin (2021-02-24)
Просмотров: 12491 | Теги: інженерно-геологічні процеси, геологічні процеси | Рейтинг: 4.8/4

Коментарі до Загальні поняття про геологічні й інженерно-геологічні процеси, обговорення та відгуки: