Вимірювання, основні характеристики вимірювань в будівництві

Що таке Вимірюавння?

Вимірювання - знаходження значення фізичної величини (параметра) дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.

Засоби вимірювань - технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і мають нормовані метрологічні характеристики. У число засобів вимірювань входять заходи, вимірювальні прилади та вимірювальні установки. До них відносяться також вимірювальні перетворювачі та вимірювальні пристрої, які не можуть застосовуватися самостійно, але служать для розширення діапазону вимірювань, підвищення точності, передачі результатів на відстань і т. п.

Особливу роль в метрології грають заходи як носії одиниць фізичних величин.

Міра - засіб вимірювань у вигляді тіла або пристрою, призначеного для відтворення величини одного або декількох розмірів, значення яких вона утримує з необхідної для вимірювань точністю. Заходами є, наприклад, гирі, мірні колби, кінцеві міри довжини. Міра дозволяє відтворити величини, значення яких пов'язані з прийнятою одиницею цієї величини відомим співвідношенням. Деякі вимірювальні прилади можуть застосовуватися тільки з заходами.

Основні види Вимірювань

За способом отримання числового значення вимірюваної величини всі вимірювання поділяють на чотири основні види: прямі, непрямі, сукупні і спільні.

Прямі - це вимірювання, при яких значення фізичної величини знаходять безпосередньо з досвідчених даних, порівнюючи вимірювану величину з мірою цієї величини або використовуючи вимірювальні засоби, безпосередньо дають значення вимірюваної величини (наприклад, вимір довжини лінійкою, температури - термометром, маси - зважуванням і т. д.).

Непрямі - це вимірювання, при яких розмір шуканої величини визначають шляхом прямих вимірювань інших величин, пов'язаних з шуканої величиною певними залежностями. Наприклад, міцність бетону визначають шляхом вимірювання руйнівного зусилля і площі поперечного перерізу зразка або шляхом вимірювання часу проходження через бетон ультразвукового імпульсу та відстані між випромінювачем та приймачем.

Сукупні - це вироблені одночасно вимірювання не ¬ скількох однойменних величин, при яких шукану величину визначають рішенням рівнянь, одержуваних при прямих вимірах різних сполучень цих величин. Наприклад, склад бетонної суміші визначають шляхом відбору з одного замісу двох проб, одну з яких зважують до і після прожарювання (визначають витрата води), а другу пробу зважують до і після розсіву з промиванням і висушуванням (визначають витрату піску і щебеню). Витрата цементу визначають за результатами двох вимірювань, вирішуючи рівняння.

Спільні - це вироблені одночасно вимірювання двох або декількох не однойменних величин для знаходження залежностей між ними. Наприклад, для вимірювання з необхідною точністю міцності бетону ультразвуковим методом попередньо проводять спільні вимірювання: вимірюють швидкість ультразвуку в бетонних зразках і потім вимірюють міцність цих зразків руйнівним методом. З урахуванням отриманої залежності проводять градуювання ультразвукового приладу або будують градуювальну криву, якою користуються в подальшому при проведенні вимірювань.

Наведена класифікація досить умовна і не має практичного значення, оскільки при непрямих, спільних і сукупних вимірюваннях значення величини визначають розрахунком, виходячи з функціональних залежностей (однієї або декількох), тому пропозиція спростити цю класифікацію заслуговує уваги.

Крім того, вимірювання, звані прямими, виконують із застосуванням принципово різних методів: методів порівняння та методу безпосередньої оцінки.
При використанні методів порівняння в процесі вимірювання використовують заходи і вимірювана величина порівнюється з величиною, що відтворюється заходами (наприклад, зважування на важільних вагах або вимірювання довжини лінійкою).

При використанні методу безпосередньої оцінки про значення вимірюваної величини судять за показання вимірювального засобу, проградуированного в одиницях вимірюваної величини, з ціною поділки, отриманої в результаті вимірювального перетворення на основі функціональної залежності між перетворюваної і перетвореної величинами.

Наприклад, про значення температури судять за рівнем рідини в трубці або по електричному опору датчика (первинного перетворювача). Отже, якщо шкалу вимірювального засобу (термометра) переписати в міліметрах (омах), то вимірювання буде непрямим.

Що таке Точність вимірювання?

Точність вимірювання - одна з характеристик якості вимірювання, що відображає близькість до нуля похибки результату вимірювання. Вирази типу «точність вимірювання дорівнює 0,1%» або «результат вимірювання вірний з точністю до 0,001» неправильні - це значення неточності, або огріхи.

Категория: Із будівництва | Добавил: ZIDAN (2021-01-01)
Просмотров: 3475 | Рейтинг: 4.5/2

Коментарі до Вимірювання, основні характеристики вимірювань в будівництві, обговорення та відгуки: