Про внесення змін до Порядку видалення дерев

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах


1. Пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень (далі – заява) від юридичної чи фізичної особи (далі - заявник).
Після надходження заяви компетентний орган для визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості утворює відповідну комісію (далі-комісія), до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції (за згодою), а також у разі необхідності - інших заінтересованих організацій (за згодою).
Під час формування складу комісії компетентний орган протягом двох днів після надходження заяви надсилає запити до територіального органу Держекоінспекції та інших заінтересованих організацій щодо участі в її роботі.
Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації в п’ятиденний термін після отримання запиту в письмовій формі повідомляють компетентний орган щодо включення свого представника до складу комісії.
Після надходження повідомлень компетентний орган протягом трьох днів затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.
У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», до складу комісії включають представника фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.
Комісія у п'ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі – акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.
Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.
У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія під час визначення стану зелених насаджень з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті.
Кількість примірників акта повинна відповідати кількості членів комісії.
Кожному із членів комісії надається по одному примірнику акта, один примірник у триденний термін надсилається територіальному органові Держекоінспекції (у разі відсутності їх представника у складі комісії).
Голова комісії в п'ятиденний термін готує проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і що залишаються на земельній ділянці.
Компетентний орган у місячний строк після отримання зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню».

2. Пункт 4-1 виключити.
3. Абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:
«будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою, а також інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;».
4. Доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. Громадяни, які потребують соціального захисту, мають право звертатися до органів місцевого самоврядування за отриманням допомоги на видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на їхній земельній ділянці, що перебуває у приватній власності, та присадибній ділянці у разі передбачення на це коштів у місцевому бюджеті.
Відповідна допомога насамперед надається інвалідам з порушенням рухових, зорових та статичних функцій».

Прийняття проекту акта дозволить удосконалити Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах шляхом забезпечення надання цільової допомоги на видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на земельних і присадибних ділянках категоріям громадян, які потребують соціального захисту, а також усунути недоліки чинної редакції Порядку, виявлені під час його застосування, шляхом спрощення процедури залучення до участі представників територіального органу Держекоінспекції у складі комісії з обстеження зелених насаджень, звільнення від сплати відновної вартості зелених насаджень у процесі будівництва об’єктів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Категория: Документи | Добавил: admin (2013-02-15)
Просмотров: 2879 | Теги: проект, Зміна, дерева, видалення | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Про внесення змін до Порядку видалення дерев, обговорення та відгуки: