[Розширений пошук]

Результат пошуку проект

1-10 из 377

Несмотря на то что каталог проектов жилых домов в два и три этажа архитектурного бюро DOM4M практически бесконечен, все больше клиентов останавливаются на коттеджах в один уровень.


Проект необхідно оцінити з погляду найбільш раціонального використання корисної площі, що визначається коефіцієнтом K, що представляє відношення жилої площі будинку до корисної. У вдалих проектах цей коефіцієнт зазвичай має величину від 0,68 до 0,8.
Проекти з великим K свідчать, зазвичай, про...

ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення


ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти (на заміну ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»)

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти (на заміну ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів)

Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

Проект ДБН Містобудування. Планування і забудова територій: Перша редакція від 10.11.2015 р.

Розроблено першу редакцію проекту Зміни № 1 до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво».

Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава 1. Загальні положення 1.1. «Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або ...
Новини сайту » 2012/06/26 - 2014-03-13 01:34:45

Перш ніж приступити до споруди будинку, забудовникові потрібно вибрати з великої кількості типових, а іноді і індивідуальних проектів такий, який всесторонньо задовольняв би його вимоги. До них відносяться: вартість майбутнього будинку, розмір житлової і підсобної площі, кількість кімнат, .....

№ 560 Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 1. Цей Порядок визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

...і ґрунтів Проектування та будівництво проект ГБН В.2.3 37641918 :201 (остаточна редакція) НА ЗАМІНУ ВБН В.2.3 218 002 95 «Проектування і будівництво ... проект ГБН В.2.3 37641918 :201 Укріплення та стабілізація цементом шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, ...

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення ...ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД Основні положення проектування проект ДБ...

Первый проект от эскиза до презентации Учебное пособие. Екатеринбург, издательство: «Уралкомплект наука» 2009 год, 232 страниц Некрасов А.В., Некрасова М.А. « Allplan 2009. Первый проект от эскиза до презентации »: Учебное ...
Каталог нормативов » Book » Books - 2011-12-27 16:42:57

Комплект проектних документів на АС, що розробляється на стадії 'Робочий проект', містить взаємопов'язані рішення по АС в цілому, її функціях, усіх видах забезпечення і є достатнім для комплектування, монтажу, налагодження, ... Проект рабочий автоматизированной системы, проект...
Абетка будівельника » - 2016-12-09 02:02:10

Комплект проектних документів на АС, що розробляється на стадії 'Технічний проект'і містить основні проектні рішення по АС в цілому, її функціях та всіх видах забезпечення. Проект технический автоматизированной системы, проект технический ...
Абетка будівельника » - 2016-12-09 02:03:26

Дії, пов'язані зпоточним контролем виконання проекту. Контроль проекта (Действия, связанные с текущим контролем выполнения проекта).
Абетка будівельника » - 2016-12-05 06:40:33

Дії, пов'язані зплануванням,організацієюіконтролем виконання проекту. Управление проектом (Действия, связанные с планированием, организацией и контролем выполнения проекта).
Абетка будівельника » - 2016-12-05 08:15:43

1 2 3 ... 37 38 »

Коментарі до проект, обговорення та відгуки:

ДБНУ