Модернізована система автоматичного керування мікрокліматом інкубатора

УДК 681.58:697.96
В.В. Борщ, О.Б. Борщ, А. М. Лопатка

Модернізована система автоматичного керування мікрокліматом інкубатора

Успішна інкубація яєць домашніх та промислових птахів залежить від підтримки та забезпечення оптимальних значень температури, вологості, повітрообміну та періодичного їх перевертання [1]. Існуючі автоматичні системи керування мікрокліматом промислових інкубаторів мають низку недоліків. Так, в застарілих конструкціях інкубаторів вологість повітря визначається за допомогою вимірювання різниці температур сухої та вологої термопар з використанням психрометричного графіка [2], включення механізму перевертання яєць здійснюється за допомогою електромагнітних реле, тощо. Вказані недоліки конструкцій інкубаторів з врахуванням вологої атмосфери технологічних приміщень інкубаторів суттєво знижують їх продуктивність та надійність. На жаль, наразі обладнання інкубаторів сучасними мікропроцесорними комплексами та цифровиими терморегуляторами (ІСІДА, КЛІМАТ, ІСТА та ін.) стримується внаслідок їх високої вартості.

Авторами розроблена та виготовлена система автоматичного керування мікрокліматом інкубатора на основі цифрового приладу «ТРЦ 02 Універсал+». Структурна схема установки представлена на рисунку. На перший вхід приладу «ТРЦ 02 Універсал+ » подається електричний сигнал від термопари, що вимірює температуру T в об’ємі інкубатора та перетворюються за допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП) в цифрову форму. Цифровий сигнал, значення якого зображується на цифровому індикаторі, обробляється мікроконтролером, порівнюється із величиною сигналу задавача та керується вихідним оптосимістором. Режим неперервного керування або керування в заданому інтервалі часу температурою за допомогою електронагрівача в технологічному обємі встановлюється таймером.

Друга пара вхід-вихід приладу «ТРЦ 02 Універсал+ » керує вологістю атмосфери. Для безпосереднього вимірювання вологості повітря обраний давач вологості ДВ-2, чутливим елементом якого є елемент НІН 4000 фірми «Hontywell», принцип дії якого ґрунтується на зміні відносної діелектричної проникності термореактивного полімеру, що заповнює простір між двома платиновими обкладинками ємнісної структури. В якості виконавчого механізму, що підтримує задану вологість атмосфери інкубатора використаний ультразвуковий генератор туману.

Другий двохканальний цифровий прилад «ТРЦ 02 Універсал+ » керує повітрообміном атмосфери та механізмом періодичного обертання яєць. Підключення персонального комп’ютера до системи автоматичного керування параметрами мікроклімату інкубатора на основі цифрового приладу «ТРЦ 02 Універсал+» дозволяє дистанційно здійснювати моніторинг, контроль та керування режимом роботи інкубатора за допомогою системи GPS.

Розроблена система автоматичного керування мікрокліматом інкубатора на основі цифрового приладу «ТРЦ 02 Універсал+» дає можливість ознайомитись з сучасним технологічним процесом інкубації яєць. Разом з тим, використання цифрового приладу «ТРЦ 02 Універсал+»

в комплексі з персональним комп’ютером знайомить студентів з принципами візуального та дистанційного вимірювання, контролю, керування та моніторингу параметрів технологічних процесів за допомогою системи GPRS.

1. Тенологія виробництва продукції птахівництва: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Бородай В.П., Сахацький М.І., Вертійчук А.І. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 360 с.
2. Борщ О.Б. Навчальний посібник «Енергозбереження в системах теплогазопостачання, вентиляція та кондиціонування повітря»/ для студентів спеціальності 7.092108, 8.092108 „Теплогазопостачання та вентиляція”/ – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 116 с.

Бібліографічне посилання: Тези 67 НК пвнпас пнту. Т.1. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 432 с
Категория: Микроклімат | Добавил: admin (2015-05-01)
Просмотров: 1610 | Теги: інкубатор, мікроклімат, БОРЩ, АВТОМАТИКА, регулювання | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Модернізована система автоматичного керування мікрокліматом інкубатора, обговорення та відгуки: