Главная » Каталог статей » ДБН

Терміни та визначення понять з нового ДБН А.3.1-5-2009

Скачати ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва
Б.2.4 захватка - Одна з робочих ділянок, на які розбивається об'єкт будівництва для послідовного виконання на них певної сукупності будівельно-монтажних процесів; кожна захватка послідовно використовується як фронт робіт для одного з цих процесів

Б.2.5 комплексна безпека будівництва - Сукупність різновидів безпеки, яких дотримуються в процесі будівництва: техногенна та пожежна безпека будованого об'єкта і прилеглої забудови, безпека праці, безпека осіб, що перебувають поблизу будови, екологічна безпека прилеглої території, безпека дорожнього руху поблизу будови

Б.2.6 моніторинг будови - Натурні спостереження технічного стану об'єкта будівництва, прилеглої забудови, екологічної ситуації (зокрема, геологічної та гідрогеологічної) на прилеглій території з метою виявлення, оцінки і відстеження техногенного впливу на них чинників, викликаних будівництвом

Б.2.7 підготовчий період - Період виконання позамайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт до будівництва об'єкта (2.2)

Б.2.8 приховані роботи - Роботи з будівництва об'єкта, результати яких закриваються подальшими роботами і потребують перед цим підтвердження їх відповідності вимогам проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил та технічних умов

Б.2.9 проектно-технологічна документація (ПТД) - Документація, яка містить рішення з організації і технології будівництва об'єкта. До ПТД відносяться проекти організації будівництва та проекти виконання робіт

Б.2.10 проект організації будівництва (ПОБ) - Вид проектно-технологічної документації у складі затверджуваної частини проектної документації, яка містить укрупнено розроблені рішення з організації будівництва сукупності об'єктів (об'єкта), що складають будову

Б.2.11 проект виконання робіт (ПВР) - Вид проектно-технологічної документації, що розроблюється на основі робочої документації виконавцями робіт або на їх замовлення, яка визначає технологію, організацію та умови виконання робіт із будівництва окремого об'єкта (об'єктів) будови, її черг чи пускових комплексів, або виконання окремих видів чи етапів робіт

Б.2.12 фронт робіт - Частина будівельного об'єкта, яка надається колективу виконавців для виконання доручених йому робіт і є придатною за обсягами та умовами праці
Категория: ДБН | Добавил: pedchenko (2012-01-31)
Просмотров: 7899 | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Терміни та визначення понять з нового ДБН А.3.1-5-2009, обговорення та відгуки: