› 
 › 
Нормативні дані для розрахунку дерев'яних конструкцій

22:17

Нормативні дані для розрахунку дерев'яних конструкцій

Розрахункові опори деревини сосни та ялини при тривалій дії статичного навантаження наведено в дод. 1. Значення розрахункових опорів згинанню, стисканню і зминанню вздовж волокон для 1-го і 2-го сортів мало різняться між собою, але вони істотно перевищують розрахункові опори деревини 3-го сорту, в якій допускаються досить значні вади. Тому деревину 3-го сорту використовують тільки в невідповідальних елементах, які працюють на згинання та стискання.

    Розрахункові опори розтяганню вздовж волокон для 1-го і 2-го сортів значно різняться між собою й зовсім не нормовані для 3-го сорту. Тому для розтягнутих елементів застосовують тільки деревину 1-го сорту. Наведені коментарі до розрахункових опорів ілюструють (досить відчутно) диференціацію ' деревини щодо якості, підтверджуючи важливість такого підходу до визначення механічних властивостей деревини.

   Розрахункові опори деревини інших порід визначають множенням розрахункових опорів сосни та ялини на перехідні коефіцієнти.

   Умови роботи конструкцій ураховують, помноживши базові роз-рахункові опори на відповідні коефіцієнти умов роботи, наведені в дод. 2. Коефіцієнти умов роботи, як і розрахункові опори, визначаються структурою і роботою деревини. Наприклад, зниження коефіцієнта mσ, зі збільшенням висоти перерізів балок спричинюється збільшенням неоднорідності деревини, і, навпаки, зростання коефіцієнта mσ зі зменшенням товщин дощок у багатошаровому елементі пояснюється збільшенням однорідності й міцності деревини. Коефіцієнт mгн враховує додаткові напруги, що виникають внаслідок гнуття дощок під час виготовлення гнутих клеєних елементів, які залежать від кривизни, і т. ін.

Треба розрізняти нормовані значення модулів пружності деревини (і фанери) в розрахунках за граничними станами першої! групи Е' і за граничними станами другої групи Е. У розрахунках на стійкість центрально- та позацентрово стиснутих елементів і на стійкість плоскої форми деформування елементів, які працюють на згинання, модуль пружності деревини Е'=300 Rс (Rс — розрахунковий опір стисканню вздовж волокон). Це випливає з встановленої Ейлером критичної сили, яка для розрахункового критичного напруження Nкp,=φRсF, а для тимчасового критичного напруження Nкp, =φRтчF.
З рівнянь :

випливають співвідношення :
          _
де — E короткочасний модуль пружності.

   Із співвідношення для деревини :
 

Модуль пружності деревини вздовж волокон Е=104 МПа, впоперек волокон Е90=400 МПа, модуль зсуву G=500 МПа. Коефіцієнт Пуассона відповідно v90.0 =0,05 і v90.0 =0,02. 


Просмотров: 5375 | Добавил: | Рейтинг: 5.0/1

Обговорення Нормативні дані для розрахунку дерев'яних конструкцій - 13 Серпня 2011, коментарі та відгуки:

2012-01-10 Спам
1.
перечень гостов украины
Ответ: