Главная

Посібники до нормативних документів (НД)

Г. РЕКОМЕНДОВАНІ нормативні документи (НД), ПОСІБНИКИ
Г 1. Організаиійно-методичні, економічні і технічні нормативи
Посібники до нормативних документів (НД)
 1. Посібник до ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
 2. Посібник до ДБН В.2.2-15-2005 Рекомендації з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення
 3. СН 528-80 Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве
 4. СН 181-70 Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий
 5. Посібник до ДБН А.3.1-5-96 Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт
 6. Посібник до ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва
 7. Посібник до ДБН В.2.2-9-99 Культові будинки та споруди різних конфесій
 8. Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций
 9. Пособие к ВСН 57-88(р) Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий
 10. Посібник до ДСТУ 3760:2006 Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры
 11. Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96/Мінсільгосппрод України Проектування систем штучного поповнення підземних вод. Підземні водосховища


Посібники не є нормативними документами.
Посібники деталізують окремі положення будівельних норм, містять приклади та алгоритми розрахунків, текстові, табличні та графічні матеріали, інші допоміжні та довідкові дані, необхідні для реалізації різних видів діяльності в галузі будівництва.

ДБНУ