Главная » Каталог статей » ДБН

Склад і класифікація наукових та науково-технічних робіт

До ННТР у будівництві належать пошукові та прикладні дослідження. У загальному вигляді вони складаються з таких робіт: виконання теоретичних та експериментальних досліджень; випробування технологій, конструкцій, виробів, обладнання, ґрунтів, матеріалів; розроблення технічної і методичної документації, норм, стандартів; розроблення архітектурно-конструктивних систем, архітектурно-планувальних рішень і технологічних регламентів; надання науково-технічної допомоги та послуг; оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд; науково-технічний супровід будівельних об'єктів при проектуванні та будівництві, проведення інших досліджень, а також розроблення науково-технічних та прогнозно-аналітичних документів, технічних пропозицій, рекомендацій.

1 До складу ННТР входять такі етапи (види) робіт:
- підбір та аналіз науково-технічної літератури та інших інформаційних матеріалів відносно роботи, що виконується;
- складання аналітичних оглядів за досліджуваними проблемами;
- вибір можливих напрямів досліджень;
- складання програм та планів виконання робіт;
- розроблення технічних завдань;
- розроблення проектної та технологічної документації на підставі проведених наукових досліджень;
- розроблення та виготовлення лабораторних установок, приладів тощо;
- проведення досліджень, узагальнення та оцінювання їх результатів;
- розроблення алгоритмів розрахунків та моделювання процесів і споруд;
- виконання розрахунків на основі розроблених алгоритмів та комп'ютерних моделей;
- розроблення містобудівних та типологічних (архітектурно-планувальних) пропозицій і технічної документації;
- розроблення рекомендацій із проектування та впровадження результатів НДР, ДКР, ДТР або обґрунтування необхідності виконання подальших досліджень;
- розроблення, перевірка технологічних регламентів, інструкцій в умовах виробництва;
- проведення вимірювань та випробувань дослідних зразків;
- надання допомоги під час впровадження результатів НДР, ДКР, ДТР;
- науково-технічний супровід будівельних об'єктів;
- визначення і оцінка впливу будівельної діяльності на довкілля;
- дослідження відходів і методів їх утилізації;
- розробка методик, інструкцій та рекомендацій щодо вимірювань та випробувань будівельних конструкцій, випробування технологій, споруд, обладнання, реагентів тощо;
- виконання і захист наукових звітів;
- патентно-інформаційні дослідження.

1.2 Основні види робіт з науково-технічного супроводу будівельних об'єктів зазначені в ДБН В.1.2-5.

2 Особливості визначення вартості ННТР полягають в індивідуальності складу етапів НДР, ДКР, ДТР, пов'язаних зі складністю та новизною створення і відпрацювання базових елементів споруд, конструкцій, обладнання, виробів, устаткування з метою дослідження процесів відпрацювання нових технологій, реагентів, матеріалів порівняно з існуючою НТП. Витрати труда, які необхідні для одержання результату і виконання поставленого завдання, повинні враховувати складність та новизну розробки.

2.1 Складність теоретичних та експериментальних досліджень характеризується комплексом вимог та факторів, до яких відносяться дослідження декількох взаємозалежних процесів із проведенням експериментальної перевірки роботи технологій, обладнання, основних елементів будівель і споруд, виробів, їх лабораторними дослідженнями та випробуваннями, імітаційним моделюванням на мікропроцесорній техніці, з промисловим впровадженням тощо. До цих факторів, зокрема, належать конструктивна складність виробів і обладнання та технологічна складність їх вироблення та експлуатації, які потребують нового обладнання, пристроїв, матеріалів, режиму роботи тощо.

2.2 Новизна характеризується вимогами, які спрямовані на пошук і створення нових конструктивних рішень, технологій, обладнання, матеріалів, конструкцій, виробів, методів виробництва, випробувань та досліджень у будівництві (модифікація, модернізація, змінювання параметрів, створення нового), що відрізняються новизною відносно відомих аналогів і мають при цьому меншу матеріало- та енергоємність.
Категория: ДБН | Добавил: admin (2014-03-25)
Просмотров: 2050 | Теги: науково-технічна продукція | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Склад і класифікація наукових та науково-технічних робіт, обговорення та відгуки: