РОЗРАХУНКОВІ ДОВЖИНИ, ГРАНИЧНІ ГНУЧКОСТІ І ПРОГИНИ ЕЛЕМЕНТІВ

   У разі жорсткого закріплення стержнів одним чи обома кінця¬ми треба мати на увазі, що для дерев'яних елементів здійснити жорстке затиснення неможливо, бо деревина обминається впопе¬рек волокна (клітин). Це враховують у розрахунках на стійкість центрально-стиснутих або стиснуто-зігнутих із площини згину стержнів, збільшуючи розрахункову довжину їх порівняно зі


 

  Рис. 4.1. Центрально-стиснуті стержні:

а — розрахункові  довжини  стержнів;   б —ослаблення   стержнів,   що   не  виходять на кромку; в — ослаблення стержнів, що виходять на кромку

 

 

 

стержнями з інших матеріалів. Коефіцієнт μ0 слід брати такий, як показано на рис. 4.1.

Розрахункова довжина елементів, що перетинаються і з'єднані між собою в місці перетину, має дорівнювати:

для перевірки стійкості в площині конструкції — відстані від центра вузла до точки перетину елементів;

для перевірки стійкості з площини конструкції:

а)  у разі перетину двох стиснутих елементів — повній довжині елемента;

б)  у разі перетину стиснутого елемента з розтягнутим однако­вою щодо величини силою — довжині елемента, яка вимірюється від центра вузла до точки перетину елементів;

в)  у разі перетину стиснутого елемента з непрацюючим — поло­вині довжини елемента.

Гнучкість елементів (окремих віток складових елементів) не повинна перевищувати таких граничних значень λ:

для стиснутих поясів, опорних розкосів та опорних стояків ферм, колон — 120;

для інших стиснутих елементів ферм та інших наскрізних кон­струкцій — 150;

для стиснутих елементів в'язей — 200;

для розтягнутих поясів ферм — 150;

для Інших розтягнутих елементів ферм та інших наскрізних кон­струкцій — 200.

Під час розрахунку зігнутих елементів за другим граничним станом для забезпечення нормальних умов експлуатації обмежу­ють їхні прогини, які в частках прольоту [f/l] мають не перевищу­вати таких значень:

для конструкцій покриттів:

а) ферми, клеєні балки (крім консольних) — 1/300;

 

б) консольні балки — 1/500;

в) прогони, крокви— 1/200;

г) лати, настили— 1/150;

д) плити — 1/250;

для балок міжповерхових перекриттів—1/250; для балок горищних перекриттів — 1/200; для елементів та панелей фахверка— 1/250. Якщо є будівельний підйом, граничний прогин клеєних балок допускається збільшувати до 1/200 прольоту.

 

Категория: Розрахунок конструкцій | Добавил: miley (2011-08-30)
Просмотров: 7688 | Рейтинг: 2.0/3

Коментарі до РОЗРАХУНКОВІ ДОВЖИНИ, ГРАНИЧНІ ГНУЧКОСТІ І ПРОГИНИ ЕЛЕМЕНТІВ, обговорення та відгуки: