Главная » Каталог статей » ДБН

ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ДБН В.2.5-56-2014 «СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ»

Автори: Никончук ІМ.
Гаврись А.П.

Зміни в нормативні документи проволяться періодично з року в рік проте не завжди вони ефективні та доцільні.
Згідно нової редакції ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту», що вступив в дію з 1 листопада 2019 року, були вилучені наступні пункти:

  • п. 7.3 та п. 7.4 «Перевірка відповідності та підтримання сксплуатаційної придатності систем пожежної сигналізації (СПС)»
  • таблиця 8.2 «Вогнегасні речовини для автоматичних систем газовото пожежогасіння, дозволені до застосування».

Вилучення п.7.3 та 7.4 викликає запитання про порядок перевірки та підтримання експлуатаційної придатності СПС, та в загальному доцільність їх проведення. Після вилучення цих пунктів перевірка СПС після здачі в експлуатацію необов’язкова.

Вилучення таблиці 8.2 призведе до використання ширшого спектру вогнегасних речовин для автоматичних систем газового пожежогасіння, проте одночасно може вплинути на ефективність гасіння та шкідливість для навколишнього середовища цих речовин, якщо вони не пройдуть відповідні перевірки, що підтверджується ДСТУ.

В ДБН В.2.5-56-2014 були відредаговані також наступні пункти:

  • п. 9.2.10 «Мовленнєві повідомлення про пожежу повинні бути короткими, ясними та зрозумілими» був замінений на пункт 9.2.11 «При проектуванні слід передбачити у будівлях, де можливе перебування людей,що не володіють національною мовою, можливість мовленнєвих повідомлень декількома мовами, але не більше ніж чотирма»;
  • п. 9.4.4 «Монтування оповіщувачів необхідно виконувати згідно з проектною документацією та інструкціями виробника» був відредагований на пункт 9.4.9 «Оповіщувачі та гучномовці, якщо вони призначені для використання у спеціальних умовах, повинні відповідати цим умовам»;
  • п. 12.3.1 «Роботи з монтування системи передавання тривожних сповіщень (СПТС) повинні здійснюватись відповідно до розробленого проекту та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що застосовується» був відредагований на пункт 12.3.3 «Рекомендується монтування СПТС виконувати одночасно з монтуванням системи протипожежного захисту (СПЗ) (крім випадків, коли СПЗ змонтована раніше та експлуатується)».

На думку авторів зміна цих пунктів є цілком доречною, що покращить ефективність системи оповіщення, особливо для іноземців та полегшить монтування системи протипожежного захисту.

В новій редакції ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» з’явилися наступні нові пункти:

  • п. 3.28 «Автоматичний пуск. Запуск обладнання без втручання людини з ініціюванням автоматичними пожежними пожежними сповігцувача- ми та/або технологічними датчиками»;
  • п. 5.2 «У разі неможливості на діючих об’єктах здійснити підтримання експлуатаційної придатності (забезпечити працездатність) СПЗ в проектних межах, що були чинні на той час, технічне переоснащення СПЗ використовується відповідно до цих норм»;
  • п. 7.2.15 «Аспіраційні димові пожежні сповігцувачі слід встановлювати з максимальною висотою повітрозабірних труб в залежності від класу чутливості: - клас А (дуже висока) - не обмежується (з урахуванням технічних характеристик)»;
  • п. 8.2.5 «Системи зниження концентрації кисню. На об'єктах можуть застосовуватися системи зниження концентрації кисню»;
  • п. 13.5.4 «Пристрої дистанційного відкриття поверхових клапанів тепло- та димовидалення та підпору повітря і пуску систем слід розміщувати у шафах пожежних кран-комплектів, а у разі їх відсутності - біля свакуаційних виходів з приміщень. що захищаються, на шляхах свакуювання лоблизу по поверхневих клапанів».

Введення поняття «автоматичний пуск» дасть змогу покращити і однозначно розуміти визначення цього терміну. Вимоги до розміщення пристроїв дистанційного відкриття поверхових клапанів та підпору повітря дасть можливість персоналу ефективно реагувати на виникнсння надзвичайних ситуацій. Ще одним позитивним моментом є нормативно затверджена може
ливість використання систем зниження концентрації кисню в окремих приміщеннях, що позитивно вплине на гасіння пожеж в промислових будівлях.

ЛІТЕРАТУРА
1. Галабурда В.І. Оновлені завдання навчально-методичних центрів і територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності / В.І. Галабурла, АП. Гаврись // Матеріали ХІМ Міжнародної | науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності», - ЛДУ БЖД. - Львів. - 2019. - с. 426-427.
2. ДБН В.2.5-56 -2014 «Системи протипожежного захисту» з редакцією від 01.11.2019 року

Категория: ДБН | Добавил: admin (2020-10-25)
Просмотров: 314 | Теги: ДБН | Рейтинг: 5.0/1

Коментарі до ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ДБН В.2.5-56-2014 «СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ», обговорення та відгуки: