Абетка будівельника - це словник будівельних термінів, що опубліковані у будівельних нормативах. Терміни що вживаються в ДБН, ДСТУ та інших документах, представлені у цьому каталозі містять визначення, російський або англійський переклад та ілюстрації. Терміни містять посилання на нормативні документи в яких згадуються.

Популярні Будівельні терміни:

Статті попереднього періоду
(переглядів 255)
Сушіння фотографічного матеріалу
(переглядів 255)
Електричне з`єднання
(переглядів 255)
Енергетичний баланс
(переглядів 255)
Книга реєстрації повідомлень попередніх повідомлень, пропозицій про зміну
(переглядів 255)
Необхідне навантаження енергосистеми
(переглядів 255)
Обніжка
(переглядів 255)
Чутливість параметрів моделі стоку
(переглядів 255)
Прим`ятість ворсу
(переглядів 255)
Проміжок (у магнітному колі
(переглядів 255)
Контур
(переглядів 255)
Навантажити
(переглядів 255)
Периферійний пристрій
(переглядів 255)
Сигнал
(переглядів 255)
Необслуговуваний об`єкт
(переглядів 255)
Неремонтовний об`єкт
(переглядів 255)
Реалізація системи
(переглядів 255)
Прихована відмова
(переглядів 255)
Гасіння зображення
(переглядів 255)
Універсальна координата
(переглядів 255)
Растрова одиниця
(переглядів 255)
Штриховий код
(переглядів 255)
Увімкнення контактного апарата
(переглядів 255)
Термін дуги багатополюсного комутаційного апарата під час вимикання струму
(переглядів 255)

Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [739]
Б [652]
В [1645]
Г [724]
Д [950]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1158]
І [385]
К [1944]
Л [487]
М [981]
Н [978]
О [958]
П [2758]
Р [1115]
С [1900]
Т [1161]
У [309]
Ф [590]
Х [206]
Ц [160]
Ч [230]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

« 1 2 ... 1404 1405 1406 1407 1408 »
Загальний розрахунок конструктивної системи (під час пожежі) - це Розрахунок всієї конструктивної системи, коли будь-яка або тільки одна з її частин знаходиться під впливом пожежі.
Залишковий поперечний переріз - це Поперечний переріз вихідної конструкції, зменшений на товщину обвугленого шару.
Кладка - це cукупність елементів кам'яної кладки, розташованих у заданому порядку і з'єднаних разом цементним розчином.
Захищені елементи - це Елементи, для яких запроваджені заходи з метою зменшення підвищення температури або зниження обвуглювання під час пожежі.
Червоні лінії - це визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, як ... Читати далі »
Розрахунок за нормальної температури - це Розрахунок за граничним станом за температури навколишнього середовища відповідно до ДБН В.2.6-161.
Територія - це частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті ... Читати далі »
Вогнезахисний матеріал - це Будь-який матеріал або сполука матеріалів, нанесені на конструктивний елемент для підвищення його вогнестійкості.
Cхеми планування території на регіональному рівні - це планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові виріш ... Читати далі »
Час руйнування захисту - це Максимальна тривалість дії захисту окремої конструкції від прямого вогневого впливу (наприклад, коли вогнезахисне покриття або інші засоби захисту відокремлюються від дерев'яного е ... Читати далі »
Проектна документація - це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси о ... Читати далі »
Робочий поперечний переріз - це Поперечний переріз окремої конструкції при розрахунку на вогнестійкість базується на методі приведеного поперечного перерізу. Робочий переріз отриманий із залишкового поперечного п ... Читати далі »
Приміська зона - це територія, що забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток міста
План зонування території - це містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території ... Читати далі »
Розшивання швів - це Подальше заповнення та обробка верхньої поверхні розчинових швів, коли шви розшиваються або залишаються відкритими