Абетка будівельника - це словник будівельних термінів, що опубліковані у будівельних нормативах. Терміни що вживаються в ДБН, ДСТУ та інших документах, представлені у цьому каталозі містять визначення, російський або англійський переклад та ілюстрації. Терміни містять посилання на нормативні документи в яких згадуються.

Популярні Будівельні терміни:

Біметалева заготовка для профілювання
(переглядів 257)
Багатошаровий листовий прокат
(переглядів 257)
Шихтований корпус
(переглядів 257)
Ізоляція осердя полюса
(переглядів 257)
Плавлення із зануреною фурмою, плавлення із зануреним факелом
(переглядів 257)
Окиснювальне вилуговування
(переглядів 257)
Відновлювальне вилуговування
(переглядів 257)
Брухт кольорових металів
(переглядів 257)
Машина із замкненою системою повітряного охолодження та зовнішнім вентилятором з окремим приводом
(переглядів 257)
Машина із замкненою системою повітряного охолодження повітря - вода
(переглядів 257)
Герметична машина
(переглядів 257)
Окремо змонтовний елемент циркуляційної системи
(переглядів 257)
Водозахищена машина
(переглядів 257)
Вимірювання параметрів щодо форми кривої
(переглядів 257)
Випробування осердя
(переглядів 257)
Гальмування внаслідок зміни порядку чергування фаз
(переглядів 257)
Ампервитки
(переглядів 257)
Віддавана потужність генератора
(переглядів 257)
Віддавана потужність двигуна
(переглядів 257)
Складова магніторушійної сили по поперечній осі
(переглядів 257)
Складова струму якоря по поперечній осі
(переглядів 257)
Перехідна напруга по поздовжній осі
(переглядів 257)
Основний фронт
(переглядів 257)
Режим тривалої роботи із змінним навантаженням
(переглядів 257)

Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [739]
Б [652]
В [1645]
Г [724]
Д [950]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1158]
І [385]
К [1944]
Л [487]
М [981]
Н [978]
О [958]
П [2758]
Р [1115]
С [1900]
Т [1161]
У [309]
Ф [590]
Х [206]
Ц [160]
Ч [230]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Будівельне виробництво - це Взаємопов'язаний комплекс трудових процесів і виробничих стосунків, спрямований на створення будівельної продукції.
Фронт робіт - це Частина будівельного об'єкта, яка надається колективу виконавців для виконання доручених йому робіт і є придатною за обсягами та умовами праці.
Проект виконання робіт - це вид проектно-технологічної документації, що розроблюється на основі робочої документації виконавцями робіт або на їх замовлення, я ... Читати далі »
проект організації будівництва - це Вид проектно-технологічної документації у складі затверджуваної частини проектної документації, яка містить укрупнено розроблені р ... Читати далі »
Проектно-технологічна документація - це документація, яка містить рішення з організації і технології будівництва об'єкта. До ПТД відносяться проекти організації будівництва ( ... Читати далі »
Приховані роботи - це роботи з будівництва об'єкта, результати яких закриваються подальшими роботами і потребують перед цим підтвердження їх відповідності вимогам проектної документації, стандартів, буд ... Читати далі »
Підготовчий період - це Період виконання позамайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт до будівництва об'єкта.
моніторинг будови - це Натурні спостереження технічного стану об'єкта будівництва, прилеглої забудови, екологічної ситуації (зокрема, геологічної та гідрогеологічної) на прилеглій території з метою виявл ... Читати далі »
комплексна безпека будівництва - це Сукупність різновидів безпеки, яких дотримуються в процесі будівництва: техногенна та пожежна безпека будованого об'єкта і прилеглої забудови, безпека праці, безпека осіб, що переб ... Читати далі »
захватка - це Одна з робочих ділянок, на які розбивається об'єкт будівництва для послідовного виконання на них певної сукупності будівельно-монтажних процесів; кожна захватка послідовно використ ... Читати далі »
Уточнена модель пожежі - це Температурний режим пожежі, що враховує збереження балансу маси та енергії
Міцність кладки на зсув - це Міцність кладки при дії сил зсуву
Теплові впливи - це Впливи на конструкцію, що визначаються поглинутим тепловим потоком в окремих конструкціях.
Аналіз конструкції (під час пожежі) - це Теплотехнічний та статичний розрахунки окремої конструкції конструктивної системи під час пожежі, за яких конструкція вважається відокремленою з відповідними опорними та граничними ... Читати далі »
Окрема конструкція - це Основа конструктивної системи (балка, колона, розпірна стіна, ферма тощо), яка розглядається як окрема з відповідними граничними умовами та умовами спирання.