Абетка будівельника - це словник будівельних термінів, що опубліковані у будівельних нормативах. Терміни що вживаються в ДБН, ДСТУ та інших документах, представлені у цьому каталозі містять визначення, російський або англійський переклад та ілюстрації. Терміни містять посилання на нормативні документи в яких згадуються.

Популярні Будівельні терміни:

Осад зависів пивного сусла
(переглядів 245)
Рейкова підкладка напівроздільного скріплення
(переглядів 245)
Рівень науково - технічний автоматизованої системи
(переглядів 245)
Рівноправні логічні об`єкти
(переглядів 245)
Сервіс інформації керування
(переглядів 245)
Сигнал заглушування відповіді
(переглядів 245)
Система таємного радіозв`язку
(переглядів 245)
Смуга пропускання приймального оптоелектронного модуля
(переглядів 245)
Сторонній запах круп
(переглядів 245)
Сушильно - охолоджувальний апарат цукрове виробництво
(переглядів 245)
Схема тригерна з двома стійкими станами
(переглядів 245)
Термобарокамера зниженого тиску
(переглядів 245)
Тривалість імпульсного зондувального сигналу
(переглядів 245)
Тріщини травильні
(переглядів 245)
Упорядкування блоків даних
(переглядів 245)
Формувальна стрижньова суміш
(переглядів 245)
Швидкохідна стругова установка
(переглядів 245)
Сушильний апарат
(переглядів 245)
Сходовий продукт схід
(переглядів 245)
Тихохідна стругова установка
(переглядів 245)
Тонкий помол солоду
(переглядів 245)
Упорядкування блоків даних
(переглядів 245)
Утфелерозподільник
(переглядів 245)
Фізіологічна стиглість шишок хмелю
(переглядів 245)

Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [739]
Б [652]
В [1645]
Г [724]
Д [950]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1158]
І [385]
К [1944]
Л [487]
М [981]
Н [978]
О [958]
П [2758]
Р [1115]
С [1900]
Т [1162]
У [309]
Ф [590]
Х [206]
Ц [160]
Ч [230]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

« 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 1407 1408 »
Мікропрограма - це Програма,складенавтермінах мікрокоманд.

Микропрограмма - (Программа, составленная в терминах микрокоманд).
Підготовка каболок з хімічних ниток - це Багаторазовез'єднаннямоно - ікомплексних ниток,трощенняміподальшеїхскручування.

Подготовка каболок из химических нитей - Многократное сложение моно- и комплексных ... Читати далі »
Силовий трансформатор - це Трансформатор,призначений для перетворення параметрів електричної енергійвелектричних мережахіуставах, щозастосовуються для прийманнятавикористання електричної енергії.

< ... Читати далі »
Координата пристрою - це Координата,заданавсистемі координат пристрою.

Координата устройства - (Координата, заданная в системе координат устройства).
Абсолютний вектор - це Вектор,заданийуабсолютних координатах.

Абсолютный вектор - (Вектор, заданный в абсолютных координатах).
Середній показник надійності - це Значення,отриманеувигляді математичного сподівання випадкової змінної величини(наробіткудовідмовичи дограничного стану,терміну збережуваності,тривалості відновлювання) чисереднє зн ... Читати далі »
Основний елемент - це Елементоб'єкта,необхідний для виконання потрібних функцій без використання резерву.

Основной элемент - Элемент объекта, необходимый для выполнения требуемых функци ... Читати далі »
Залежна відмова - це Відмоваоб'єкта,спричинена прямочинепрямо відмовою або несправністю іншогооб'єкта.

Зависимый отказ - Отказ объекта, вызванный прямо или косвенно отказом или неиспра ... Читати далі »
Узгоджувальний трансформатор - це Трансформатор,призначений для вмикання між двома коламизрізними імпедансамизметою оптимізації потужності сигналу, щопересилається.

Согласующий трансформатор - Тран ... Читати далі »
Аналоговий цифровий приймально - передавальний оптоелектронний модуль - це приймально-передавальний оптоелектронний модуль, що виконує функції аналогових (цифрових) приймального та передавального оптоелектронних модулів.       ... Читати далі »
Аналого-цифровий приймально-передавальний оптоелектронний модуль - це Приймально-передавальний оптоелектронний модуль, що виконує функції аналогового та цифрового приймально-передавальних оптоелектронних модулів.       & ... Читати далі »
Опір короткого замикання прохідного чотириполюсника - це комплексний чи операторний опір прохідного пасивного чотириполюсника збоку однієї пари затискачів, коли інша пара замкнена накоротко.

Сопротивление короткого замыкания че ... Читати далі »
Електричне розподільче устаткування - це Електроустава,призначена для прийманняірозподілу електричної енергії однієї напруги, щомістить комутаційні апаратита з'єднувальні їхзбірні шини,секції шин,пристрої керуваннятазахис ... Читати далі »
Контроль обмежень - це Перевірканавідповідність значення встановленим обмеженням.

Контроль ограничений - (Проверка на соответствие значения установленным ограничениям).
Дисплейний термінал - це Термінал,створенийнабазі дисплея.

Дисплейный терминал - Терминал, выполненный на базе дисплея (ГОСТ 25868).