Абетка будівельника - це словник будівельних термінів, що опубліковані у будівельних нормативах. Терміни що вживаються в ДБН, ДСТУ та інших документах, представлені у цьому каталозі містять визначення, російський або англійський переклад та ілюстрації. Терміни містять посилання на нормативні документи в яких згадуються.

Популярні Будівельні терміни:

Осад зависів пивного сусла
(переглядів 245)
Режим с вторинного радіолокатора
(переглядів 245)
Режим супроводу цілі
(переглядів 245)
Результат
(переглядів 245)
Рейка з мікролегованої сталі
(переглядів 245)
Рейкова підкладка напівроздільного скріплення
(переглядів 245)
Рейкова підкладка нероздільного скріплення
(переглядів 245)
Рівень науково - технічний автоматизованої системи
(переглядів 245)
Рівноправні логічні об`єкти
(переглядів 245)
Сервіс інформації керування
(переглядів 245)
Сигнал заглушування відповіді
(переглядів 245)
Система таємного радіозв`язку
(переглядів 245)
Смуга пропускання приймального оптоелектронного модуля
(переглядів 245)
Сторонній запах круп
(переглядів 245)
Сушильно - охолоджувальний апарат цукрове виробництво
(переглядів 245)
Схема тригерна з двома стійкими станами
(переглядів 245)
Термобарокамера зниженого тиску
(переглядів 245)
Тривалість імпульсного зондувального сигналу
(переглядів 245)
Тріщини травильні
(переглядів 245)
Упорядкування блоків даних
(переглядів 245)
Формувальна стрижньова суміш
(переглядів 245)
Швидкохідна стругова установка
(переглядів 245)
Сушильний апарат
(переглядів 245)
Сходовий продукт схід
(переглядів 245)

Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [739]
Б [652]
В [1645]
Г [724]
Д [950]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1158]
І [385]
К [1944]
Л [487]
М [981]
Н [978]
О [958]
П [2758]
Р [1115]
С [1900]
Т [1162]
У [309]
Ф [590]
Х [206]
Ц [160]
Ч [230]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 1407 1408 »
Вхідна [вихідна] величина - це струм чи напруга на затискачах, що розглядаються як вхід [вихід] кола.

Входная [выходная] величина - Ток или напряжение, подводимые к зажимам, рассматриваемые как ... Читати далі »
Основні барвники кольорового фотографічного зображення - це Жовтий,пурпуровий,блакитний барвники,зміною кількостей яких здійснюють зміну кількостей основних барвників.

Основные цвета в фотографическом цветовоспроизведении - ... Читати далі »
Систематична відмова - це Відмова,однозначнопов'язана зпевною причиною,яку можна усунути лише тільки після модифікації проектучивиробничого процесу,правил експлуатації,документаціїчиінших чинників, щоврахов ... Читати далі »
Повторювальна несправність - це Несправність об'єкта протягом обмеженого проміжку часу,після закінчення якого об'єкт відновлює здатність виконувати потрібну функцію без проведення поточного ремонту.

Пер ... Читати далі »
Відмовостійкість - це Властивістьоб'єктазберігати працездатність при наявності відмов його складових частин..

Отказоустойчивость - Свойство объекта сохранять работоспособность при налич ... Читати далі »
Живучість - це Властивістьоб'єктазберігати обмежену працездатністьвумовах зовнішніх діянь, щопризводятьдовідмов його складових частин..

Живучесть - Свойство объекта сохранять огр ... Читати далі »
Коригування файла - це Додавання,вилученнячизаміна данихуфайлі.

Корректировка файла - (Добавление, исключение или замена данных в файле).
Частота електричного струму - це Величина,оберненадоперіоду електричного струму..

Частота электрического тока - Величина, обратная периоду электрического тока.
Контрольний приклад - це Прикладзвідомимрозв'язком, щовикористовується для перевірки правильності роботи функційного блоку.

Контрольный пример - (Пример с известным решением, используемый ... Читати далі »
Формальний параметр - це Мовнийоб'єкт,ідентифікатор якого описується разомізвходомдопроцедуриіслужить длязв'язку звідповідним фактичним параметром.

Формальный параметр - (Языковый объект, ... Читати далі »
Структурне резервування - це Резервуванняззастосуванням резервних елементів структуриоб'єкта.

Структурное резервирование - Резервирование с применением резервных элементов структуры объекта.
Плановий простій - це Простоювання у працездатному стані заплановане заздалегідь.

Плановый простой, свободное состояние - Простой в работоспособном состоянии в течение продолжительности ... Читати далі »
Нормування надійності - це Встановленняунормативнійта (чи)конструкторській(проектній)документації кількіснихіякісних вимогдонадійності..

Нормирование надежности - Установление в нормативно-т ... Читати далі »
Інформаційне резервування - це Резервуванняззастосуванням резервів інформації.

Информационное резервирование - Резервирование с применением резервов информации.
Почасове резервування - це Резервуванняззастосуванням резервів часу.

Временное резервирование - Резервирование с применением резервов времени.