А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін повністю розвинена пожежа

повністю розвинена пожежа - fully developed fire State of full involvement of all combustible surfaces in a fire within a specified space. повністю розвинена пожежа Стан повного охоплення вогнем усіх горючих поверхонь у межах визначеного простору. полностью распространившийся пожар Состояние полного вовлечения в пожар всех воспламеняемых поверхностей в пределах указанного объема. 1.1.2.6 П global structural analysis (for fire) Structural analysis of the entire structure, when either the entire structure, or only a part of it, are exposed to fire. Indirect fire actions are considered throughout the structure. загальний розрахунок конструкції (у разі пожежі) Розрахунок цілої конструкції, якщо вся конструкція або лише її частина зазнають вогневого впливу. Непрямі вогневі впливи розглядаються по всій будівлі. общий расчет конструкции (в случае пожара) Расчет всей конструкции для случая, когда вся она или ее часть, подверглась огневому воздействию. Непрямые воздействия пожара рассматриваются для всей конструкции. 1.1.2.7 П indirect fire actions Internal forces and moments caused by thermal expansion. непрямі дії пожежі Внутрішні сили або моменти, що спричинені тепловим розширенням. непрямые воздействия пожара Внутренние силыи моменты, обусловленные тепловым расширением. 1.1.2.8 П integrity (E) Ability of a separating element of building construction, when exposed to fire on one side, to prevent the passage through it of flames and hot gases and to prevent the occurrence of flames on the unexposed side. цілісність (E) Здатність огороджувальної конструкції, що зазнає вогневого впливу з однієї сторони, запобігати проходженню крізь себе полум’я та гарячих газів, а такожзапобігати поширенню полум’я по інший бік стіни. целостность (Е) Способность разделяющих элементов конструкции здания при возникновении пожара с одной стороныздания препятствовать проникновению через них пламени и раскаленных газов, а также проявлению пламени на другой стороне. 1.1.2.9 П insulation (I) Ability of a separating element of building construction when exposed to fire on one side, to restrict the temperature rise of the unexposed face below specified levels. теплоізоляція (I) Здатність огороджувальної конструкції, що зазнає вогневого впливу з однієї сторони, обмежувати підвищення температури до визначеного рівня на поверхні, що не зазнає дії вогню. теплоизоляция (I) Способность разделяющих элементов конструкции здания при огневом воздействии с одной стороныограничивать до установленного уровня рост температурына поверхностях, не подвергающихся воздействию пожара.

Ця фраза "повністю розвинена пожежа" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 925 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін повністю розвинена пожежа відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Блок житловий автономний
житловий блок, що має самостійні інженерні системи і індивідуальні підключення до зовнішніх мереж, не має загальних з сусідніми житловими блоками горищ, підпіль, шахт комунікацій, ...
Дополнительная информация: