А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін коефіцієнт горіння

коефіцієнт горіння - combustion factor
Combustion factor represents the efficiency of
combustion, varying between 1 for complete
combustion to 0 for combustion fully inhibited.

коефіцієнт горіння
Коефіцієнт горіння показує ефективність
горіння, змінюючись від 1 для повного
згорання до 0 для повної відсутності
горіння.
коэффициент воспламенения
Коэффициент воспламенения представляет
степень воспламеняемости, принимая
значения от 1 для полного воспламенения
до 0, если воспламенение полностью
подавляется.design fire
Specified fire development assumed for design
purposes.


температурна модель пожежі

Визначений розвиток пожежі, що
прийнятий при проектуванні.


температурная модель пожара

Определенное развитие пожара, полагаемое
в целях проектирования.
design fire load density
Fire load density considered for determining
thermal actions in fire design; its value makes
allowance for uncertainties.


розрахункова густина вогневого потоку
Густина потоку, що розглядається для
визначення теплових впливів при
розрахунку на вогнестійкість; їїзначення
враховує невизначеності.


расчетная плотность огневого потока
Плотность огневой нагрузки,
рассматриваемая для определения
теплового воздействия в модели пожара;
значения интенсивности допускают
появление неопределенностей.
design fire scenario
Specific fire scenario on which an analysis will
be conducted.


проектний сценарій пожежі
Визначений сценарій пожежі, на основі
якого буде виконано розрахунок.


проектный сценарий пожара
Особый сценарий пожара, в соответствии с
которым будет проведен расчет.
external fire curve
Nominal temperature-time curve intended for
the outside of separating external walls which
can be exposed to fire from different parts of
the facade, i.e. directly from the inside of the
respective fire compartment or from a
compartment situated below or adjacent to the
respective external wall.температурний режим зовнішньої пожежі
Номінальний температурний режим, що
призначений для зовнішньої поверхні
зовнішніх огороджувальних стін, які
можуть зазнавати вогневого впливу з різних
частин фасаду, тобто безпосередньо
зсередини відповідного протипожежного
відсіку або з відсіку, що розташований
нижче чи межує з відповідною зовнішньою
стіною.


температурний режим внешнего пожара
Номинальная характеристика «температура-
время», связанная с наружной стороной
ограждающих внешних стен, на которые
может воздействовать пожар в различных
частях фасада, то есть непосредственно
изнутри соответствующего пожарного
отсека или из отсека, расположенного ниже
или смежного с соответствующей внешней
стеной.

Ця фраза "коефіцієнт горіння" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 910 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін коефіцієнт горіння відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Нормативний документ (або НД)
документ, котрий містить правила, загальні принципи, характеристики, які стосуються визначених видів діяльності або їх результатів.
Дополнительная информация: