А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін режим вуглеводневої пожежі

режим вуглеводневої пожежі - hydrocarbon fire curve Nominal temperature-time curve for representing effects of an hydrocarbon type fire. режим вуглеводневої пожежі Номінальний температурний режим, що показує ефекти вуглеводневої пожежі. режим углеводородного пожара Стандартная характеристика «температура- время», представляющая пожар при возгорании углеводородов. 1.1.2.37 П localised fire Fire involving only a limited area of the fire load in the compartment. локалізована пожежа Пожежа, що включає в себе тільки обмежену площу пожежного навантаження у протипожежному відсіку. локализованный пожар Пожар, охватывающий ограниченную площадь огневой нагрузки в помещении. 1.1.2.38 П opening factor Factor representing the amount of ventilation depending on the area of openings in the compartment walls, on the height of these openings and on the total area of the enclosure surfaces. коефіцієнт врахування отворів Коефіцієнт, що характеризує ступінь вентиляціїзалежно від площі прорізів у стінах відсіку, висоти цих прорізів та загальної площі поверхонь огороджувальних конструкцій. коэффициент проемности Коэффициент, представляющий объем вентиляции, зависящий от площади проемов в стенах отсека, высотыэтих проемов и общей площади поверхностей ограждения. 1.1.2.39 П rate of heat release Heat (energy) released by a combustible product as a function of time. інтенсивність тепловиділення Тепло (енергія), виділене продуктом горіння, як функція часу. интенсивность тепловыделения Тепло (энергия), высвобождаемая при воспламенении как функция времени. 1.1.2.40 П standard temperature-time curve Nominal curve defined in prEN 13501-2 for representing a model of a fully developed fire in a compartment. стандартний температурний режим Номінальний температурний режим, що визначена у prEN 13501-2 для представлення моделі повністю розвинутої пожежі у протипожежному відсіку. стандартный температурный режим Номинальная характеристика, определенная в стандарте prEN 13501-2 для представления модели полностью распространившегося пожара в отсеке.

Ця фраза "режим вуглеводневої пожежі" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 989 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-5-1

Термін режим вуглеводневої пожежі відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Комплекс проектних робіт
включає: проектні роботи; вишукувальні роботи; науково-проектні роботи; розробка проектно-конструкторської документації.
Дополнительная информация: