А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін Енергоощадність

Енергоощадність (або ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) - Діяльність ( організаційна, наукова, практична, інформаційна ), яка спрямована на раціональне використовування та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яку провадять з використовуванням технічних, економічних та правових методів ( ДСТУ 2420)

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - Деятельность (организационная, научная, практическая, информационная), направленная на рациональное использование и экономное расходование первичной и преобразованной энергии и природных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и реализуемая с использованием технических, экономических и правовых методов.

Англійською термін перекладається, як 'ENERGY CONSERVATION'.

Ця фраза "Енергоощадність або ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (англ.: ENERGY CONSERVATION)" згадується у нормативному документі ДСТУ 3818-98 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ. Енергоощадність, друкарська, ДСТУ 3818-98 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ВТОР, энергосбережение
Літера: Е | Просмотров: 57 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Також прогляньте схожі будівельні терміни ДСТУ 3818-98 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ:
Фразу додано та оновлено: 2018-5-1

Термін Енергоощадність відноситься до категорії літера "Е", згадується у документі ДСТУ 3818-98 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ. На англійську мову Енергоощадність перекладається, як 'ENERGY CONSERVATION'.

Ключові слова сторінки: Енергоощадність, друкарська, ДСТУ 3818-98 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ВТОР, энергосбережение,
У "словнику будівельника" є такий термін: Вплив на основу
явища чи процеси природні і (чи) техногенні, що викликають зміни властиво-стей ґрунтів і напружено-деформованого стану основи.
Дополнительная информация: