[Розширений пошук]

Результат пошуку інтервал

1-10 из 339

Максимальний інтервал часу, протягом якого будь-яка з абонентських станцій повинна чекати відповідь від іншої станції.

Интервал ответа - это Максимальный интервал времени, в течение которого любая из абонентских станций должна ждать ответа от другой станции).
- 2016-12-13

Інтервал, у якому із заданою довірчою ймовірністю знаходиться середнє значення визначуваної величини.

Доверительный интервал для среднего значения - это Интервал, в котором с заданной доверительной вероятностью содержится среднее значение определяемой величины).
- 2016-12-10

Величина, щохарактеризує здатність фотографічного матеріалу відтворювати тойчиінший інтервал яскравостейоб'єкта івизначається різницею десяткових логарифмів експозицій,які відповідають двом точкам характеристичної кривої.

Интервал экспозиций - Величина, характеризующая способность ф...
- 2016-12-10

Величина, що характеризує відношення максимальної яскравості об'єкта фотографування до мінімальної його яскравості і визначається логарифмом цього відношення.

Интервал яркости объекта - Величина, характеризующая отношение максимальной яркости объекта фотографирования к минимальной ...
- 2016-12-10

Величина, що характеризує відношення максимальної освітленості оптичного зображення до мінімальної його освітленості і визначається логарифмом цього відношення.

Интервал освещенностей оптического изображения - Величина, характеризующая отношение максимальной освещенности оптическог...
- 2016-12-10

Інтервал, який із заданою довірчою імовірністю містить оцінювану точнісну характеристику.

Линейное боковое отклонение в процессе пробега -.
- 2016-12-10

Інтервал часу між пересиланням станцією даних двох послідовних кадрів, який визначається інтерфейсом між фізичним рівнем і середовищем пересилання.

Задержка станции - это Интервал времени между передачей станцией данных двух последовательных кадров, определяемый на интерфейсе между ...
- 2016-12-09

Інтервал часу, на який абонентська станція затримує початок свого пересилання при виявленні зайнятості фізичного середовища ЛОМ.

Отсрочка передачи - это Интервал времени, на который абонентская станция задерживает начало своей передачи при обнаружении занятости физической среды ЛВС)...
- 2016-12-09

Інтервал часу, вимірюваний в одиницях часу пересилання біта при встановленій бітовій швидкості, необхідній для поширення сигналу всією кільцевою мережею.

Задержка кольцевая - это Интервал времени, измеряемый в единицах времени передачи бита при установленной битовой скорости, необхо...
- 2016-12-09

Інтервал життєвого циклу навчальної системи, протягом якого виробник виконує певний тип робіт, пов'язаних з навчальною системою.

Этап жизненного цикла обучающей системы - это Интервал жизненного цикла обучающей системы, в течение которого производитель выполняет определенный тип раб...
- 2016-12-09

дискретний інтервал часу для розрахунку енергопотреби та енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, зволоженні та осушенні. ПРИМІТКА Типовими дискретними інтервалами часу є одна година, один ...
- 2014-08-06 22:24:17

Інтервал оптичних густин, щовідповідає корисному інтервалу експозицій. Полезный интервал оптических плотностей ! позн! Интервал оптических плотностей, соответствующий полезному интервалу ...
- 2016-12-09 12:42:11

Величина, щохарактеризує здатність фотографічного матеріалу відтворювати тойчиінший інтервал яскравостейоб'єкта івизначається різницею десяткових логарифмів експозицій,які відповідають двом точкам ...
- 2016-12-10 09:11:15

Максимальний інтервал часу, протягом якого будь яка з абонентських станцій повинна чекати відповідь від іншої станції.
- 2016-12-13 22:16:06

Інтервал температур, у якому параметри кварцового генератора повинні відповідати встановленим у нормативній документації.
- 2016-12-09 22:17:33

Інтервал температур, у якому паяльний флюс виконує свої функції ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ АКТИВНОСТИ ПАЯЛЬНОГО ФЛЮСА Интервал температур, в ...
- 2016-11-09 11:39:33

Інтервал експозицій,обмежений точками мінімального корисного градієнтанакінцевомуіпочатковому відрізках характеристичної кривої. Полезный интервал экспозиций Интервал экспозиций, ограниченный точками минимального полезного ...
- 2016-12-09 12:43:31

Інтервал, у якому із заданою довірчою ймовірністю знаходиться середнє значення визначуваної величини.
- 2016-12-10 22:00:29

Інтервал часу між двома сусідніми кадрами. Межкадровый интервал это Интервал времени между двумя соседними кадрами).
- 2016-12-09 01:48:30

Інтервал часу, протягом якого в телевізійних сигналах передається рядковий [ кадровий, польовий ] імпульс гасіння СТРОЧНЫЙ [КАДРОВЫЙ, ПОЛЕВОЙ] ИНТЕРВАЛ ГАШЕНИЯ Интервал ...
- 2016-11-09 05:09:27

1 2 3 ... 33 34 »

Коментарі до інтервал, обговорення та відгуки:

ДБНУ