[Розширений пошук]

Результат пошуку чс

1-10 из 55

Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдали шкоди довкіллю ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦ...
- 2016-11-10

Складова частина небезпечного явища або процесу, зумовлена ( спричинена ) джерелом надзвичайної ситуації, що характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією ( впливом ) та визначається відповідними параметрами ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, ЧС - Состояние, при котором в результате во...
- 2016-11-09

Стан, за якого існує загроза виникнення уражальних чинників джерела небезпеки на акваторії ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА АКВАТОРИИ - Состояние, при котором существует угроза возникновения поражающих факторов источника опасности на акватории.
- 2016-11-06

Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, ... Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками,...
- 2016-11-10 18:59:14

Взаємоузгоджені за продуктивністю основні та допоміжні технічні засоби, призначені для виконання окремих робіт певного виду в межах одного процесу у зоні надзвичайної ситуації ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС Доведение до органов повседневного управления, сил и средств...
- 2018-10-23 16:35:47

Доведення до оперативних органів управління, сил і засобів ЄДС НС і населення сигналів оповіщення та відповідної інформації щодо надзвичайної ситуації через підсистему оповіщення ЄДС НС ОРГАНЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕГС ЧС Структурное подразделение органа управления ЕГС ЧС соотве...
- 2016-11-10 04:40:18

Структурний підрозділ ЄДС НС, до якого входять медичні сили і засоби центрального і територіального рівня, незалежно від виду діяльності та галузевої належності, спеціально визначені для надання громадянам медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях ПОДСИСТЕМА СВЯЗИ ЕГС ЧС Составная часть...
- 2016-11-12 07:28:06

Обладнане й оснащене необхідними технічними засобами і системами життєзабезпечення місце, транспортний засіб чи інженерна споруда, з якої відповідні органи управління ЄДС НС здійснюють управління щодо запобігання виникненню, локалізування та ліквідування надзвичайної ситуації СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ О Ч...
- 2016-11-10 06:00:13

Сукупність організаційних і навчально методичних заходів щодо удосконалення теоретичних і практичних знань особовим складом органів управління та сил ЄДС НС для організації та здійснення заходів щодо запобігання виникненню, локалізування та ліквідування надзвичайної ситуації ПОДСИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИ...
- 2016-11-11 07:35:03

Вітрова електростанція, розташована в акваторії РАЗВЕДКА В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, РАЗВЕДКА В ЗОНЕ ЧС Вид обеспечения действий сил и средств РС ЧС, заключающийся в сборе и передаче органам повседневного управления и силам достоверных об ...
- 2016-11-08 04:29:55

Складова частина Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації РЕЖИМ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕГС ЧС Порядок функционирования ЕГС ЧС, ее территориальных, функциональных и отраслевых подсистем или звеньев при нормальной производственнопромышленной деяте...
- 2016-11-09 07:17:58

Громадянин, підготовлений і атестований на проведення аварійно ( пошуково ) рятувальних робіт АВАРИЙНО (ПОИСКОВО) СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЕГС ЧС Структурное подразделение ЕГС ЧС, объединяющее функциональноорганизационные подразделения органов исполнительной власти, министерств, ведом...
- 2016-11-12 04:35:07

Органи виконавчої влади або їхні структурні підрозділи, призначені для безпосереднього управління діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах своєї компетенції МЕРОПРИЯТИЯ ЕГС ЧС Совокупность действий, направленных на решение какой либо из задач по предотвращ...
- 2016-11-07 06:09:08

1 2 3 4 5 6 »

Коментарі до чс, обговорення та відгуки:

ДБНУ