[Розширений пошук]

Результат пошуку час

1-10 из 8200

Час,потрібний для трансляції програми.

Время трансляции - (Время, необходимое для трансляции программы).
- 2016-12-14

Час,потрібний для компіляції програми.

Время компиляции - (Время, необходимое для компиляции программы).
- 2016-12-14

Час,потрібний для виконання програми.

Время выполнения - (Время, необходимое для выполнения программы).
- 2016-12-14

Час,протягом якого виконують діагностування несправності.

Продолжительность диагностирования неисправности - Время, в течение которого выполняют диагностирование неисправности.
- 2016-12-13

Найменший інтервал часу між моментом, коли основний струм тиристора після зовнішнього перемикання основних кіл знизився до нуля, і моментом, коли основна напруга тиристора, зростаючи, проходить через нульове значення, який гарантує, що при подальшому зростанні основної напруги не відбудеться повторн...
- 2016-12-10

Інтервал часу, що дорівнює подвоєному часу, необхідному на пересилання одного біта між двома найвіддаленішими станціями ЛОМ.

Время двойного пробега - это Интервал времени, равный удвоенному времени, которое необходимо на передачу одного бита между двумя самыми удаленными друг от дру...
- 2016-12-09

Інтервал часу, протягом якого запам'ятовувальний пристрій у заданому режимі зберігає дані без регенерації.

Время хранения данных - это Интервал времени, в течение которого запоминающее устройство в заданном режиме сохраняет данные без регенерации (ГОСТ 25492).
- 2016-12-09

Інтервал часу між моментом зняття перенапруги і моментом відновлення функціювання.

Время восстановления - это Временной интервал между моментом снятия перенапряжения и моментом восстановления функционирования).
- 2016-12-09

Інтервал часу, що дорівнює подвоєному часу, необхідному на пересилання одного біта між двома найвіддаленішими станціями ЛОМ.

Время двойного пробега - это Интервал времени, равный удвоенному времени, которое необходимо на передачу одного бита между двумя самыми удаленными друг от дру...
- 2016-12-09

Інтервал часу, протягом якого запам'ятовувальний пристрій у заданому режимі зберігає дані без регенерації.

Время хранения данных - это Интервал времени, в течение которого запоминающее устройство в заданном режиме сохраняет данные без регенерации (ГОСТ 25492).
- 2016-12-09

ПОРЯДОК здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури 1. Цей Порядок визначає механізм здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (нового будівництва, ...
- 2019-08-06 09:36:12

...8 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 8.1 Відповідно до вимог ДБН В....період до зупинки та під час планових технологічних зупинок виробництва; проекти виконання технічно складних монтажних...
- 2012-01-31 04:30:51

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Єврокоди ЄВРОКОД 1: ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ ЧАСТИНА 1 6: ЗАГАЛЬНІ ДІЇ ДІЇ ПІД ЧАС ЗВЕДЕННЯ ЕВРОКОД 1: ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ...
- 2014-04-21 20:08:33

Р тиск; P0 тиск довкілля; позитивний характерний імпульс; негативний характерний імпульс; l період часу до початку зміни тиску вибухової хвилі; позитивна фаза тривалості часу зміни тиску вибухової хвилі; t негативна фаза тривалості часу зміни ...
- 2012-03-18 23:45:42

еквівалентний час дії вогню Час дії вогню за стандартним температурним режимом, який передбачає отримання такого теплового ефекту, як для реальної пожежі у ...
- 2013-05-29 21:48:18

Фонд часу роботи устаткування, який визначається режимом виробництва і дорівнює загальному робочому часу в розрахунковому періоді, вираженому в годинах.
- 2016-12-05 10:41:13

Час роботи устаткування, який включає час технологічного процесу та регламентованих перерв, пов'язаних з його обслуговуванням, і вимірюється у верстато годинах або верстато хвилинах....обслуживанием, и измеряемое в станко часах или станко минутах).
- 2016-12-04 05:02:27

Увесь час, який включає час виконання виробничого завдання та час роботи, не передбаченої виробничим завданням. Время работы оборудования Все время, включающее время на выполнение производственного ...
- 2016-12-06 16:46:36

Проміжок часу, протягом якого паяні матеріали та припій перебувають за температури паяння ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ (ПРИ ПАЙКЕ) ...
- 2016-11-09 05:21:03

Проміжок часу, протягом якого відбувається охолодження паяних матеріалів та припою від температури паяння до температури навколишнього ...
- 2016-11-09 06:30:08

1 2 3 ... 99 100 »

Коментарі до час, обговорення та відгуки:

ДБНУ