[Розширений пошук]

Результат пошуку умови

1-10 из 4923

Фізичні умови, потрібні для надійної і правильної роботи функційного пристрою.

Условия эксплуатации - это Физические условия, требуемые для надежной и правильной работы функционального устройства).
- 2016-12-08

Фізичні умови, потрібні для надійної і правильної роботи функційного пристрою.

Условия эксплуатации - это Физические условия, требуемые для надежной и правильной работы функционального устройства).
- 2016-12-08

Умови навколишнього середовища, праці та побуту, які забезпечують збереження та поліпшення здоров'я населення.

Здоровые условия жизни - это Условия окружающей среды, труда и быта, обеспечивающие сохранение и улучшение здоровья населения).
- 2016-12-06

Умови існування людини в інформаційних середовищах.

Экология информатики - это Условия существования человека в информационных средах).
- 2016-12-06

Тонкодисперсна мінеральна та органічна частини ґрунту, що зумовлюють його здатність вбирати та обмінювати іони СЕЛЕКТИВНОСТЬ КАТИОННОГО ОБМЕНА В ПОЧВЕ - Способность почвы к преимущественному поглощению отдельных видов катионов).
- 2016-11-15

Відношення середнього значення активної складової напруги номінальної частоти, прикладеної до обмотки якоря, яку вважають синусоїдною і симетричною, до середнього значення складової струму обмотки якоря тієї самої частоти за умови, що машина обертається зі швидкістю, яка відрізняється від синхронної...
- 2016-11-11

Утруднення заглиблювання свердловини, спричинене порушенням стану стовбура свердловини

ОСЛОЖНЕНИЕ В СКВАЖИНЕ - Затруднение углубления скважины, вызванное нарушением состояния ствола скважины.
- 2016-11-11

Насичений розчин хлориду натрію, з якого під час випарювання кристалізуються галіт та інші сполуки

(САДОЧНАЯ РАПА - Насыщенный раствор хлорида натрия, из которого при испарении кристаллизуются галит и другие соединения).
- 2016-11-10

Перехід від асинхронної швидкості обертання до синхронної

ОПЫТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРОГА РАЗРЯДА - Испытание для измерения наименьшего напряжения, при котором разряды заданной величины периодически повторяются, когда к изоляции прикладывается нарастающее напряжение переменного тока пром...
- 2016-11-08

Умови погоди в окремому регіоні за багаторічний проміжок часу

(КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - Условия погоды в отдельном регионе за многолетний период времени).
- 2016-11-06

Закон України №5587 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Поліпшення умов ведення будівельної діяльності 13.04.2017 Закон прийнято Закон спрощує умови ведення будівельної діяльності, прибирає зайві перешкоди розвитку бізнесу та ...
- 2017-04-13 18:07:37

Розглядаючи умови праці, слід звернути увагу на такі елементи умов праці , які безпосередньо визначають ці умови на робочих місцях: 1.
- 2014-09-09 10:45:23

...ДБН В.1.1 ХХ:20ХХ Будівлі і споруди в складних інженерно геологічних умовах. Загальні положення.
- 2016-08-15 19:42:19

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закон) технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта і зміни до них можуть вноситися тільки за згодою замовника.... Технічні умови отримані до набрання чинності Законом, чинні згідно ...
- 2013-04-09 23:44:54

Загальні технічні умови Дата початку дії 01.08.2021 Дата прийняття 11.02.2021 Запроваджено на заміну ДСТУ 2587:2010 новина тут ....смуги для розвороту транспорту; розширено умови застосування розмітки 1.10.2 "Позначення місць де заборонено стоянку транспортних засобів" та розмітки ...
- 2021-02-27 13:37:26

...Система проектної документації для будівництва УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА СПОРУД ТРАНСПОРТУ ДСТУ Б А.2.4 2:2009 На заміну ДСТУ ...січня 2010 року Ключові слова: Умовні познаки і графічні зображення, креслення генеральних планів і транспо...
- 2013-01-17 01:58:47

...НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ Б В.2.6 23:2009 Конструкції будинків і споруд Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови Рос.: Конструкции зданий и сооружений.
- 2016-06-13 23:18:07

умови будівництва на ділянках із складними інженерно геологічними умовами , обтяженими умовами щільної забудови, реконструкції тощо.
- 2012-12-15 00:34:24

2.4 8:2009 Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно технічних систем Чинний від 2010 01 01 Ключові слова: елементи систем, креслення, національний стандарт, схеми, умовні графічні зображення, умовні познаки.
- 2019-05-02 15:39:50

...ДБН В.1.1 45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно геологічних умовах Загальні положення Діє з 01.10....
- 2021-03-05 22:05:28

1 2 3 ... 99 100 »

Коментарі до умови, обговорення та відгуки:

ДБНУ