[Розширений пошук]

Результат пошуку структурний

1-10 из 104

Структурний підрозділ галузевого міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, комерційної структури, спеціальні громадські організації, які знаходяться у складі підсистеми, головною метою яких є організація та здійснення, в межах своєї компетенції, заходів щодо запобігання і реагува...
- 2016-11-12

Статистична усереднена величина миттєвих значень швидкостей вітру за визначений проміжок часу ( від декількох секунд до декількох років ) СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА - Статистическая усредненная величина мгновенных значений скоростей ветра за определенный промежуток времени (от нескольких секунд...
- 2016-11-12

Сукупність графічних знаків і текстових повідомлень, що визначають інформаційно - образний характер середовища і дають змогу орієнтуватися в ньому

(ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА - Совокупность декоративных и функциональных элементов предметного наполнения среды, обеспечивающих ее...
- 2016-11-11

Структура побудови ТВ- сигналу на виході кодера ФОРМАТ КОДИРОВАННОГО СИГНАЛА - Структура построения ТВ-сигнала на выходе кодера).
- 2016-11-10

Станція, в якій закінчуються два чи більше національних ТВ- ланцюги, яка має можливість сполучення національних ТВ- ланцюгів НАЦИОНАЛЬНАЯ ТВ-СТАНЦИЯ, НТС - Станция, в которой оканчиваются две или более национальные ТВ-цепи, имеющая возможность соединения национальных ТВ- цепей).
- 2016-11-09

Ствол для утворення цифрового лінійного тракту ЦИФРОВОЙ СТВОЛ - Ствол для образования цифрового линейного тракта).
- 2016-11-06

Ствол для утворення аналогового лінійного тракту АНАЛОГОВЫЙ СТВОЛ - Ствол для образования аналогового линейного тракта).
- 2016-11-06

Ствол для одночасного утворення аналогового та цифрового лінійних трактів АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ СТВОЛ - Ствол для одновременного образования аналогового и цифрового линейных трактов).
- 2016-11-06

Розривальне зусилля, яке припадає на структурний елемент текстильного полотна (у тканині нитка основи або утоку, в трикотажному або нетканому полотні петельний ряд або стовпчик ). РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА Разрывное усилие, приходящееся на ...
- 2016-11-12 16:45:38

Структурна схема складногооб'єкта, щоподає йогоувигляді сукупності певним чином сполученихусенсі надійності його складових частин.
- 2016-12-11 08:09:01

Коли стіна втрачає свою несучу здатність, обчислену згідно з ENV 1996 1 1, щоб ...
- 2013-07-15 10:42:37

Корозія, що залежить від структурноє неоднорідності металу СТРУКТУРНАЯ КОРРОЗИЯ Коррозия, связанная со структурной неоднородностью металла.
- 2016-11-08 11:40:59

Резерв, який складається з одного або декількох елементів і зберігає властивості основної структури (СТРУКТУРНЫЙ РЕЗЕРВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ...
- 2016-11-08 04:43:18

Режим роботи аналогового комп'ютера, під час якого вводять початкові умови, залишаючи інтегратори в неробочому стані.
- 2016-12-06 14:58:21

Конструювання програм, щовикористовує лише єрархічно вкладені конструкції,кожназяких має єдину точку входутаєдину точку виходу.
- 2016-12-14 05:50:57

Резервуванняззастосуванням резервних елементів структуриоб'єкта. Структурное резервирование Резервирование с применением резервных элементов структуры объекта.
- 2016-12-27 08:10:21

Нотація, яка породжує класифікаційні індекси, що виражають формальні відношення між класами. Структурная нотация это Нотация, порождающая классификационные индексы, выражающие ...
- 2016-12-09 11:28:53

Нотація, яка породжує класифікаційні індекси, що виражають формальні відношення між класами. Структурная нотация это Нотация, порождающая классификационные индексы, выражающие ...
- 2016-12-09 16:58:03

1 2 3 ... 10 11 »

Коментарі до структурний, обговорення та відгуки:

ДБНУ