[Розширений пошук]

Результат пошуку сполуки

1-10 из 126

Сполуки, які, не маючи інших виражених фармакологічних ефектів, суттєво знижують ступінь засвоєння окремих харчових речовин.

Антиалиментарные факторы - это Соединения, которые, не обладая другими выраженными фармакологическими эффектами, существенно снижают степень усвоения отдельны...

Сполуки, що виділяються потовими залозами шкіряного покриву тварин, які розташовані на немитому вовняному волокні, розчинні у холодній воді.

Шерстный пот - Соединения, выделяемые потовыми железами кожного покрова животных, находящиеся на волокне немытой шерсти, растворимые в холодно...

Сполуки загальних смол шишок хмелю, які мають незначну гіркоту, кристалічну голчасту форму і відносяться до групи циклогексадієнів з трьома ізопрено- їдними групами.

Бета-кислоты хмеля - это Соединения общих смол шишек хмеля, имеющие незначительную горечь, кристаллическую игольчатую...

Ділянка злому, що відповідає певній стадії процесу руйнування

ЗОНА ИЗЛОМА - Участок излома, соответствующий определенной стадии процесса разрушения.

Процес перетворювання ґрунтовими мікроорганізмами елементарної сірки, частково окиснених чи відновлених її сполук у сірчану кислоту (ОКИСЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ Процесс ...
Абетка будівельника » - 2016-11-07 19:01:22

Молекулярна сполука, поєднання компонентів якої спричиняє утворення позитивно або негативно заряджених складних іонів, здатних існувати як у кристалі, так і ...
Абетка будівельника » - 2016-12-12 23:32:52

Видалення водорозчинних низькомоле кулярних сполук з грануляту полі капроаміду чи з волокна обробленням його гарячою водою ВОДНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ...
Абетка будівельника » - 2016-11-10 23:51:08

Процес розщеплення ґрунтовими мікроорганізмами органічних сполук фосфору до фосфорної кислоти (МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Процесс расщепления почвенными микроорганизмами органических соединений фосфора ...
Абетка будівельника » - 2016-11-07 08:41:05

Мономер (капролактам) та (чи) олігомери (полі капроаміду), які не зреагували в реакції полімеризації НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ПОЛИ КАПРОАМИДА) (Мономер (...
Абетка будівельника » - 2016-11-09 00:29:35

ВОДОРАСТВОРИМОЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ .
Абетка будівельника » - 2016-11-29 16:23:44

Процес перетворювання ґрунтовими мікроорганізмами органічних речовин ґрунту у вуглекислоту через проміжні продукти (ОКИСЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Процесс превращения почвенными микроорганизмами органических ...
Абетка будівельника » - 2016-11-07 08:30:28

Галузь металургії, яка використовує процеси відновлення металів з хімічних сполук активнішими металами або хімічними сполуками з великим виділенням тепла (ДИСТИЛЛЯЦИЯ Процесс разделения или очистки от примесей цветных металлов (соединений металлов) ...
Абетка будівельника » - 2016-11-07 15:17:23

Метод, що базується на вимірюванні спектра поглинання розчином забарвленої сполуки з попередньою екстракцією цієї сполуки органічним розчинником. Экстракционно фотометрический метод это Метод, основанный на измерении спектра поглощения раствором окрашенного соединения ...
Абетка будівельника » - 2016-12-07 22:45:18

Хімічна сполука, що використовується для припинення життєдіяльності мікроорганізмів (ДСТУ 2424) АНТИСЕПТИК Химическое соединение, используемое для прекращения жизнедеятельности микроорганизмов.
Абетка будівельника » - 2016-11-08 16:17:07

1 2 3 ... 12 13 »

Коментарі до сполуки, обговорення та відгуки:

ДБНУ