[Розширений пошук]

Результат пошуку складова

1-10 из 364

Складова частина інтерфейсу користувача, призначена для організації обміну повідомленнями між користувачем і комп'ютером у реальному масштабі часу.

Диалоговый компонент - это Составная часть пользовательского интерфейса, предназначенная для организации обмена сообщениями между польз...
- 2016-12-09

Складова частина сегментного підшипника ковзання, яка сприймає навантаження.

Приработанный слой вкладыша - Дополнительный слой материала, наносимый на антифрикционный слой вкладыша (втулки) подшипника скольжения для улучшения прирабатываемости, прилегаемости, способности к поглощени...
- 2016-12-09

Складова вільного електричного струму, щоколиваєтьсязізмінною знака.

Колебательная составляющая свободного тока - Составляющая свободного электрического тока, совершающая колебания с переменной знака.
- 2016-12-09

Складова частка активу - майно та боргові вимоги, що змінилися у виробничому циклі.

Оборотные активы - Составная часть актива, представляющая имущество и долговые требования, изменившиеся в производственном цикле).
- 2016-12-09

Складова частина схеми : елемент, пристрій, функціональна група, функціональна ланка.

Функциональная часть схемы - Составная часть схемы определенного функционального назначения, являющаяся элементом или устройством схемы, функциональной группой или функциональной цепью.
- 2016-12-09

Складова частина схеми, яка позначає лінію, канал чи тракт певного призначення.

Функциональная цепь - Составная часть схемы, обозначающая линию, канал или тракт определенного назначения.
- 2016-12-09

Складова частина схеми, яка дає спрощене зображення розрізу виробу, необхідне для розуміння його конструкції та принципу дії.

Схематический разрез предмета - Составная часть схемы, которая содержит упрощенное изображение разреза изделия, необходимое для пояснения его конструкции и п...
- 2016-12-09

Складова частинаоб'єкта,яка може використовуватися для побудови відтворюваного зображення.

Графический элемент - (Составная часть объекта, который может использоваться для построения воспроизводимого изображения).
- 2016-12-09

Складова частина видання, утворена фальцюванням задрукованого аркуша (ДСТУ 2068-92).

Информационный листок - Реферативное непериодическое издание, отражающее сведения о передовом производственном опыте или научно- техническом достижении.
- 2016-12-09

Складова частка активу - майно, яке тривалий час використовується на виробництві у незмінному вигляді.

Иммобилизованные активы - Составная часть актива, представляющая имущество, длительное время используемое на предприятии в неизменном виде).
- 2016-12-09

temperature difference component The part of a temperature profile in a structural element representing the temperature difference between ... складова температурного перепаду Частина розподіленої в конструктивному елементі температури, яка представляє різницю температур міжзовнішньою стор...
- 2013-05-29 22:33:39

Складова напруги на виводах по поздовжній осі, яка виникає зразу ж після раптового розімкнення зовнішнього кола машини, що працювала із заданим навантаженням, без урахування швидкозгасних складових, які можуть виникати протягом перших ...
- 2016-11-09 17:54:23

Складова напруги на виводах по поперечній осі, яка виникає відразу ж після раптового розімкнення зовнішнього кола машини, що працювала із заданим навантаженням, без урахування швидкозгасних складових, які можуть виникати протягом перших ...
- 2016-11-09 17:54:37

Відношення індуктивної складової середнього значення напруги номінальної частоти, передбачуваної синусоїдною і симетричною, прикладеної до виводів обмотки машини, що обертається несинхронно, до складової середнього значення струму тієї самої ...
- 2016-11-11 17:55:18

Відношення синусоїдної складової напруги зворотної послідовності однієї фази, прикладеної до синхронної машини, що обертається з синхронною швидкістю відносно системи напруг прямої послідовності, до складової струму зворотної послідовності тієї самої ...
- 2016-11-11 17:54:04

Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов ВНТП 02 85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов
- 2009-07-01 16:20:38

Правила безопасности (ПБ) ПБ 09 560 03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов Скачать бесплатно ПБ 09 560 03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов
- 2016-02-27 14:02:45

Правила безопасности (ПБ) ПБ 09 566 03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением (взамен ПБ 03 1 Скачать бесплатно ПБ 09 566 03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся...
- 2016-02-27 14:03:15

...національних стандартів забезпечить достовірне визначення складових вартості будівництва у ринкових умовах. Введення в дію стандартів передбачено з 1 січня 2014 року .... Для актуалізації визначення складових вартості будівництва у ринкових умовах сьогодення розробляються нові стан...
- 2013-07-05 10:09:30

Складова напруги на виводах по поздовжній осі, яка виникає відразу ж після раптового розімкнення зовнішнього ...
- 2016-11-09 17:53:53

1 2 3 ... 36 37 »

Коментарі до складова, обговорення та відгуки:

ДБНУ