[Advanced search]

Результат пошуку система

1-10 из 3798

В системах автоматизации современного оборудования для строительства используются контакторы.
- 2017-05-24

Канализация - систему труб, по которым вода из умывальника, мойки, ванны, душа и унитаза будет стекать в существующую сеть или в септик.
- 2017-03-03

Пути развития крестово-купольной системы (как впоследствии и других систем) диктовались многими условиями - градостроительными, идеологическими, утилитарными и другими, предъявляемыми к церковным постройкам в различные периоды, а также финансовыми возможностями.
- 2017-02-01

Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, перевірку відповідності і підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту.

ДБН В.2.5-56:2014 замінює наступні документи: з 01.07.2015р. заміняє ДБН В.2.5-56:2010
- 2019-07-30

Організаційно-технічна система, що складається із засобів автоматизації певного виду (чи кількох видів) діяльності людей та персоналу, що здійснює цю діяльність.

Система автоматизированная, ас - это Организационно-техническая система, состоящая из средств автоматизации определенного...
- 2016-12-23

Регламентована послідовність дій, спрямованих на перевірку звітності щодо виконання правил фінансового обліку, збереження засобів та підготовлення вірогідних фінансових звітів.

Система контроля отчетности - Регламентированная последовательность действий, направленных на проверку отч...
- 2016-12-15

Сукупністьвзаємопов'язанихметодів вимірюваннятавираження характеристикіпараметрів фотографічних матеріалів.

Система сенситометрии - Совокупность взаимосвязанных методов измерения и выражения характеристик и параметров фотографических материалов.
- 2016-12-15

Інтелектуальна система, в якій знання про предметну галузь подані в явному вигляді і відокремлені від інших знань системи.

Система, основанная на знаниях - это Интеллектуальная система, в которой знания о предметной области представлены в явном виде и отделены от других знаний систе...
- 2016-12-15

Інтелектуальна система, за допомогою якої особа, що приймає рішення, має можливості аналізу ситуацій, формулювання задач, вироблення, контролю й оцінювання варіантів рішень, що забезпечують досягнення поставленої мети.

Система поддержки принятия решений - это Интеллектуальная систем...
- 2016-12-15

Радіолокаційна система, яка складається з наземного запитувача (вторинного радіолокатора) і бортового відповідача (приймача-передавача).

Система вторичной радиолокации - это Радиолокационная система, состоящая из наземного запросчика (вторичного радиолокатора) и бортового ответчика ...
- 2016-12-15

...складовою частиною охоронної теле ( відео ) системи, призначена отримувати зображення підохоронної зони та/ або об'єкта ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХРАННОЙ ТЕЛЕ(ВИДЕО) СИСТЕМЫ Совокупность деталей (линз, зеркал, призм ...
- 2016-11-11 15:51:11

Сукупність характеристик і параметрів, що до зволяють передавати і приймати відеосигнали чорно білого і кольорового зображення тими самими каналами зв'... Сукупність характеристик і параметрів, що до зволяють передавати і приймати відеосигнали чорно білого і кольорового зображення тими самими...
- 2016-11-11 15:32:56

Різниця між розривальним зусиллям ( розривальним навантаженням ) або іншим показником якості матеріалу або виробу, виміряним до і після заданої кількості циклів ... Різниця між розривальним зусиллям ( розривальним навантаженням ) або іншим показником якості матеріалу або виробу, виміряним до і післ...
- 2016-11-08 18:39:59

Відношення розривального зусилля або іншого показника якості, виміряного до стирання [багаторазового розтягання] [багаторазового згинання] елементарної проби матеріалу або виробу, до ... Відношення розривального зусилля або іншого показника якості, виміряного до стирання [багаторазового розтягання]...
- 2016-11-11 18:40:00

...до Гідротехнічних, енергетичних та меліоративних систем і споруд, підземних гірничих виробок В. ТЕХНІЧНІ нормативні документи (НД). Технології виробництва В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція ... Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні ...
- 2017-04-17 13:48:21

Элементы систем канализации Скачать (9 Kb) СТ СЭВ 4409 83 ЕСКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций Скачать (75 Kb) СТ ...чрезвычайных ситуациях) Металлы Геометрические параметры (Система обеспечения точности геометрических параметров в строитель...
- 2019-03-20 17:18:54

...будинків і споруд ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5 24:2012 Введено на зміну ДБН В.2.5 24 2003 «Електрична кабельна система опалення» Чинні з 1 жовтня ...
- 2019-05-03 11:38:22

Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ).
- 2016-02-14 18:31:41

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння Дренчерні системи Проектування, монтування ...
- 2016-02-11 11:49:40

Системи протипожежного захисту ». Новий нормативний документ покликаний замінити ДБН В.2.5 13 98 * «Інженерне обладнання будинків і споруд....містить наступні основні розділи: класифікація систем протипожежного захисту; системи пожежної сигналізації; автоматичні...
- 2011-09-26 21:32:59

1 2 3 ... 99 100 »

Коментарі до система, обговорення та відгуки:

ДБНУ