[Розширений пошук]

Результат пошуку режим

1-10 из 725

Роботауненавантаженому стані,коли вихідна напруга дорівнює нулю, авихідні затискачі закорочені.

Работа в режиме короткого замыкания цепи или генератора - Работа в ненагруженном состоянии, когда выходное напряжение равно нулю, а выходные зажимы закорочены.

Режим,практично незмінний протягом тривалого часу.

Продолжительный режим работы - Режим работы, практически неизменный в течение длительного времени.

Послідовність чергування у часі кодів запиту, які випромінює вторинний радіолокатор.

Режим чередования запросных кодов - это Последовательность чередования во времени кодов запроса, излучаемых вторичным радиолокатором.

Послідовність перегляду радіолокатором зони виявлення.

Режим обзора - это Последовательность просмотра радиолокатором зоны обнаружения.

Періодизація розв'язування задачі з пересиланням попереднього розв'язання в наступне.

Режим решения - Режим работы аналоговой вычислительной машины, во время которого происходит решение задачи.

Шліфувальний верстат для оброблення торців плит та інших виробів з природного каменю.

Режим установки коэффициентов - Режим настройки аналоговой вычислительной машины, в процессе которого устанавливаются коэффициенты для решения задачи).

Переведення ЛА з режиму реєстрації в режим індикації.

Режим запуска индикации - это Перевод ЛА из режима регистрации в режим индикации.

Сукупність параметрів радіолокатора під час його використання за цільовим призначенням.

Режим работы - это Совокупность параметров радиолокатора при его использовании по целевому назначению.

Виконання функції АС людиною.

Режим неавтоматизированный выполнения функции автоматизированной системы, режим неавтоматизированный выполнения функции ас - это Выполнение функции АС человеком).

Методика роботи обчислювальної системи, яка передбачає чергування в часі двох і більше процесів у одному процесорі.

Режим разделения времени - это Методика работы вычислительной системы, которая предусматривает чередование во времени двух и более процессов в одном процессоре).

Режим роботи первинного радіолокатора, за якого передбачено почергову чи одночасну роботу в режимах селекції рухомих цілей і амплітудному. Смешанный режим это Режим работы первичного радиолокатора, продусматривающий попеременную или одновременную работу в режиме...
Абетка будівельника » - 2016-12-07 00:05:39

Переведення ЛА з режиму реєстрації в режим індикації. Режим запуска индикации это Перевод ЛА из режима регистрации в режим индикации.
Абетка будівельника » - 2016-12-12 02:53:36

Режим, за якого збудження тягового електродвигуна відповідає режимові, зумовленому підприємством виробником РЕЖИМ НОМИНАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ Режим работы, при котором возбуждение тягового электродвигателя соответствует режиму, обуслов...
Абетка будівельника » - 2016-11-07 14:32:27

Режим роботи енергосистеми, за якого параметри режиму вважають незмінними. Нормально дефицитный режим работы энергосистемы Режим работы энергосистемы, допускающий возможность планового ограничения нагрузки части потребителей для сохранения требуемой ...
Абетка будівельника » - 2016-12-06 07:50:39

Режим роботи, за якого тягові двигуни працюють у генераторному режимі РЕЖИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ [ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ] Режим работы, при котором тяговые электродвигатели работают в качестве генераторов и преобразуют механическую энергию движения ...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 04:11:24

Режим навантаження, який характеризується послідовністю ідентичних циклів, кожен із яких складається з робочого режиму зі сталим навантаженням та неробочого режиму РЕЖИМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ НАГРУЗКИ Работа при постоянной нагрузке в течение заданного времени, меньшего, че...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 18:04:26

Режим електричного гальмування, за якого електрична енергія, вироблювана тяговими електродвигунами, що перейшли в генераторний режим, надходить у контактну мережу РЕЖИМ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ [ РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ] Режим электрического торможения, при котор...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 04:12:53

Режим електричного гальмування, за якого електрична енергія, яку виробляють тягові електродвигуни, що перейшли в генераторний режим роботи, поглинається в реостатах, встановлених на рухомому складі РЕЖИМ РЕОСТАТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ [РЕОСТАТНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ] Режим электричес...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 04:12:03

Режим с установлением соединения, режим с соединением это Режим взаимосвязи открытых систем, при котором обмен данными происходит по предварительно установленному логическому ...
Абетка будівельника » - 2016-12-06 02:54:36

Установившийся режим работы энергосистемы Режим работы энергосистемы, при котором параметры режима могут приниматься неизменными.
Абетка будівельника » - 2016-12-06 10:44:20

1 2 3 ... 72 73 »

Коментарі до режим, обговорення та відгуки:

ДБНУ