[Розширений пошук]

Результат пошуку пристрій

1-10 из 1126

Пристрій,призначений механічно впливатинаутримувальний пристрій контактного апаратазметою вивільнення його рухомих частин для зміни комутаційного положення..

Расцепитель - Устройство, предназначенное механически воздействовать на удерживающее устройство контактного аппарата с целью ...

Пристрій,призначений для створення або передачі сили,яка дієнарухомі частини контактного апарата,для здійснення комутації.

Привод контактного аппарата - Устройство, предназначенное для создания или передачи силы, воздействующей на подвижные части контактного аппарата, для выполнения...

Пристрій,призначений для збільшення терміну спрацьовування контактного апарата.

Замедлитель контактного аппарата - Устройство, предназначенное для увеличения времени срабатывания контактного аппарата.

Пристрій,призначений для забезпечення гасіння електричної дугивкомутаційному апараті.

Дугогасительное устройство коммутационного аппарата - Устройство, предназначенное для обеспечения гашения электрической дуги в коммутационном аппарате).

Пристрій,призначений для збільшення значення певної величинизарахунок споживання необхідної енергії від зовнішнього джерела.

Усилитель - Устройство, предназначенное для увеличения значения какой-либо величины за счет потребления необходимой энергии из внешнего источника.

Пристрій,призначений для зміни напряму струмувякій - небудь частині електричного кола.

Реверсирующее устройство - Устройство, предназначенное для изменения направления тока в какой-либо части электрической цепи.

Пристрій,призначений для одержання зовнішнього магнітного поля.

Магнит - Устройство, предназначенное для получения внешнего магнитного поля.

Пристрій,призначений для вмиканнятавимикання одногочикількох електричних кіл.

Выключатель - Устройство, предназначенное для включения или выключения одной или нескольких электрических целей.

Пристрій,основною властивістю якогоєелектричний резистанс.

Резистор - Устройство, основным свойством которого является электрическое сопротнвленме.

Пристрій,основною властивістю якогоєелектрична ємність.

Конденсатор - Устройство, основным свойством которого, является электрическая емкость.

...158:2006 Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання Виготовлення Загальні технічні вимоги Грузоподъемные краны, подъемные устройства и оборудование Изготовление Общие ТУ представлено у сканованому вигляді ...нормативному документі: кран вантажопідійма...

Пристрій, призначений видавати команди керування безпосередньо на виконавчі пристрої обмеження доступу та інше обладнання УСТРОЙСТВО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ Устройство, предназначенное для ...
Абетка будівельника » - 2016-11-09 15:14:39

Показувальний пристрій вагів, який відтворює із заданою точністю результати зважування нарівні з показами основного показувального пристрою ДУБЛИРУЮЩЕЕ ОТСЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ВЕСОВ Устройство, осуществляющее ...
Абетка будівельника » - 2016-11-14 06:53:33

Нормативи чисельності персоналу, який обслуговує пристрої телемеханіки в службі СДТУ Tiff формат СДТУ Нормативи чисельності персоналу, який обслуговує пристрої телемеханіки в службі

...закріплений на нижньому кінці підіймального пристрою. Незнімні вантажозахоплювальні пристрої є частиною крана. Несъемное грузозахватное приспособление Любое оборудование массой <позн.>, к которому можно подвешивать груз, соответствующий грузоподъемности ...
Абетка будівельника » - 2016-12-05 10:30:31

Пристрій для записування ( введення ) коду на електронних носіях ( картка з магнітною смугою, картка на основі перепрограмованої ...
Абетка будівельника » - 2016-11-09 15:12:33

Електромеханічний або механічний пристрій та устатковання, що обмежують ( повністю або частково ) доступ УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА Электромеханическое или механическое ...
Абетка будівельника » - 2016-11-18 15:17:33

Пристрої місцевого інфрачервоного підсвічування та інфрачервоні прожектори, які опромінюють підохоронну зону та/ або об'...
Абетка будівельника » - 2016-11-09 15:45:27

Пристрій, що забезпечує можливість встановлення та керування необхідними функціями приладів або пристроїв систем ТС( ОіОПС ).
Абетка будівельника » - 2016-11-10 10:30:29

Пристрій, що здійснює певне оброблення сигналу за алгоритмами, що залежать від внутрішніх і зовнішніх умов УСТРОЙСТВО АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ...
Абетка будівельника » - 2016-11-10 06:44:41

1 2 3 ... 99 100 »

Коментарі до пристрій, обговорення та відгуки:

ДБНУ