[Розширений пошук]

Результат пошуку потенціальна

1-7 из 7

Мікромасштабні вертикальні рухи повітря, пов'язані з турбулентністю в атмосфері, що являють собою чергування по горизонталі відносно невеликих об'ємів повітря з вертикальними рухами різних знаків висхідними та низхідними

ОСНОВНОЙ ФРОНТ, ТРОПОСФЕРНЫЙ ФРОНТ - Фронт, разделяющий две см...
- 2016-11-15

Потенціальна енергія одиниці маси відносно рівня моря, що визначається положенням цієї маси в полі сили тяжіння НЕУПОРЯДОЧЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ ...
- 2016-11-13 18:06:39

Галузь енергетики, пов'язана з накопиченням потенціальної енергії води за допомогою насосів і подальшим використанням її на одній чи декількох гідроелектростанціях для виробництва електроенергії.
- 2016-12-07 03:11:13

Тиристор, який вмикається шляхом зменшення висоти потенціального бар'єру, що керується напругами заслону та стоку завдяки ефекту електростатичної індукції (ТИРИСТОР С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИЕЙ Тиристор, который включается путем ...
- 2016-11-10 04:56:26

Гідроакумулятор, в якому акумулювання та повернення енергії здійснюється внаслідок зміни потенціальної енергії вантажу ГРУЗОВОЙ АККУМУЛЯТОР Гидроаккумулятор, в котором аккумулирование и возврат энергии происходит за счет изменения потенциальной энергии груза.
- 2016-11-17 11:27:32

Польовий транзистор, у якому струм поміж витоком і стоком обумовлюється висотою потенціального бар'єру, що керується напругами заслону і стоку за допомогою ефекту електростатичної індукції (ТРАНЗИСТОР С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИЕЙ Полевой транзистор, в ...
- 2016-11-09 10:31:51

модель стану атмосфери, значення параметрів якої відповідає стандартизованим залежно від геометричної чи потенціальної висоти у точці, яка розглядається СТАНДАРТНОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ модель состояния атмосферы, значения параметров которой соответствуют стандартизированным в зависимости...
- 2020-02-21 15:40:32

Коментарі до потенціальна, обговорення та відгуки:

ДБНУ