[Розширений пошук]

Результат пошуку пожежа

1-10 из 164

Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється в часі і просторі (ДСТУ 2272).

ПОЖАР - Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу.

Також згадується у ДСТУ Б В.1.1-36:2016 з таким тлумаченням: Неконтрольований процес знищування або пошкоджу...
- 2016-11-16

Пожежа, що охоплює різні компоненти географічного ландшафту

АНДШАФТНЫЙ ПОЖАР - Пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта.
- 2016-11-08

Пожежа лісових масивів, яка виникає внаслідок природних чинників або викликана штучно

ЕСНОЙ ПОЖАР - Пожар, распространяющийся по лесной площади.
- 2016-11-07

Пожежа на степовій території, яка виникає внаслідок природних чинників або викликана штучно ТЕПНОЙ ПОЖАР - Естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях.
- 2016-11-07

пожежний сповіщувач, прилад який виконує функції виявлення пожежі та видачу звукового сигналу за місцем встановлення.
Він не зв'язаний контрольними дротовими лініями з ПП...
- 2015-09-28

комплекс технічних засобів, що змонтований на об'єкті, призначений для виявлення, локалiзування та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі.

Підставою для проектування СПЗ є завдання на проек...
- 2015-09-21

пожежний сповіщувач, що містить у своїй конструкції два чутливих елемента, розташованих на одній вертикальній осі та конструктивно скріплених між собою так, що при встановленні їх у базу один із них буде знаходитись над базою, а другий, на якому розташовані індикатори стану обох чутливих елем...
- 2015-08-16

складова частина системи пожежної сигналізації, призначена для електричного живлення компонентів системи, приймання та оброблення інформації від пожежних сповіщувачів, формування і передавання на інші виконавчі пристрої сигналів про виявлення ознак горіння.

Примітка. ППКП може також ви...
- 2015-07-16

система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння та подавання вогнегасної речовини без втручання людини незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління і призначена для подавання і розподілення вогнегасної речовини по частині простору або поверхні об'єкта протипожежног...
- 2015-07-15

система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини (ДСТУ 2273).
- 2015-07-14

режим вуглеводневої пожежі Номінальний температурний режим, що показує ефекти вуглеводневої пожежі. режим углеводородного пожара Стандартная характеристика «температура время», представляющая пожар при возгорании углеводородов.
- 2013-05-29 21:59:59

повністю розвинена пожежа Стан повного охоплення вогнем усіх горючих поверхонь у межах визначеного простору. полностью распространившийся пожар Состояние полного вовлечения в пожар всех ... загальний розрахунок конструкції (у разі пожежі) Розрахунок цілої конструкції, якщо вся констру...
- 2013-05-29 21:49:07

Теплотехнічний та статичний розрахунки окремої конструкції конструктивної системи під час пожежі, за яких конструкція вважається відокремленою з відповідними опорними та граничними умовами. Непрямі впливи пожежі, окрім тих, що є результатом температурних ...
- 2012-09-12 19:23:43

...1 9:2003 Захист від пожежі Підвісні стелі Метод випробування на вогнестійкість Fire protection. Suspended ceilings. Fire resistance test method Чинний від 2004 04 01 ДСТУ ... Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість
- 2019-05-02 13:01:45

Процес впливу сил та засобів, а також, використання методів та заходів для ліквідації пожежі ( ДСТУ 2272) ИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА Действия, направленные ...
- 2016-11-07 19:19:19

Територія, в межах якої внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф або необережних дій людей виникла і поширилася пожежа ОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА Действия, направленные на ...
- 2016-11-10 19:20:51

Процес впливу сил та засобів, а також, використання методів та заходів для ліквідації пожежі ( ДСТУ 2272) УШЕНИЕ ПОЖАРА Процесс воздействия ...
- 2016-11-07 19:21:02

Територія, в межах якої внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф або необережних дій людей виникла і поширилася пожежа ЗОНА ПОЖАРОВ Территория, в пределах ...
- 2016-11-10 19:33:51

Пожежа на степовій території, яка виникає внаслідок природних чинників або викликана штучно ТЕПНОЙ ПОЖАР Естественно возникающие или искусственно вызываемые палы ...
- 2016-11-07 20:25:44

Пожежа лісових масивів, яка виникає внаслідок природних чинників або викликана штучно ЕСНОЙ ПОЖАР Пожар, распространяющийся по лесной площади.
- 2016-11-07 20:25:57

1 2 3 ... 16 17 »

Коментарі до пожежа, обговорення та відгуки:

ДБНУ