[Розширений пошук]

Результат пошуку план

1-10 из 312

- 2010-11-13

Плани поверхів у складі основного комплекту робочих креслень архітектурних рішень. Правила побудови, що на них виносять та які необхідні додаткові таблиці.
- 2012-02-04

це тонкі штрих-пунктирні лінії на плані будівлі чи поруди.

На зображенні кожної будівлі або споруди вказують координаційні осі й надають їм самостійну систему позначень. Координаційні осі наносять на зображення будівлі, споруди тонкими штрих-пунктирними лініями з довгими штрихами, позначають ара...

- 2021-05-24

Сукупність правил, щовстановлюють обсяг вибірки,порядок проведення випробувань,критеріїїхзавершеннятаприйняття рішеньзарезультатами випробувань.

План испытаний на надежность - Совокупность правил, устанавливающих объем выборки, порядок проведения испытаний, критерии их завершения и ...
- 2016-12-11

Перелік рахунків, затверджений державними органами для уніфікації перевірних і контрольних процедур, що стосуються фінансово - господарської діяльності підприємства.

План счетов - Утвержденный государственными органами перечень счетов с целью унификации проверочных и контрольных про...
- 2016-12-08

План, щовизначає докладні вимоги,критерії,загальну методологію,методи,засоби,порядокітерміни випробувань для перевіркитаоцінки системи.

План испытаний системы - (План, определяющий подробные требования, критерии, общую методологию, методы, средства, порядок и сроки испытаний для про...
- 2016-12-06

містобудівна документацієя з планування частини території населеного пункту (житловий район, мікрорайон, група житлових кварталів), яка виконується на основі затвердженого генерального плану, окремої функціональної зони за межами населеного пункту або кількох таких зон.
- 2015-09-28

містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.
- 2012-09-01

містобудівна документація, що розробляється для планування організації та розвитку території, для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів.

Його метою є визначення планувальної організації і функціонального призначення, просто...
- 2012-08-25

містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
- 2012-08-18

...Державні Будівельні Норми України Склад та зміст історико архітектурного опорного плану населеного пункту ДБН Б.
- 2012-10-17 23:34:45

...Державні Будівельні Норми України Склад та зміст детального плану території ДБН Б.1.1 14:2012 Чинний з 1 ...
- 2018-06-12 12:29:51

... ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Склад і зміст генерального плану населеного пункту ДБН Б.1.1 15:2012 Рос.
- 2019-05-02 14:38:12

...від січної площини, по периметру плану розташовують перетини відповідних стін на рівні віконних отворів. На плани поверхів виносять: 1) координаційні осі будівлі (споруди); 2) розміри, що ...
- 2018-05-09 18:20:34

Детальним планом території визначаються: функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними ...та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудів...
- 2016-08-23 22:42:12

...документації (СМБД) Склад та зміст плану зонування території TOWN PLANNING STRUCTURE AND CONTENT OF THE PLAN OF TERRITORY ZONING ДБН Б....Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)». ДБН Б.1.1 12 встановлюють вимоги до складу та змісту плану зонуванн...
- 2018-10-04 15:19:07

Національний стандарт України ДСТУ Н Б Б.1 1 12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) Розроблено ДП ...
- 2018-07-04 16:51:41

...ДБН Б.1 3 97 +Зміна N1. СМБД Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів Увага: з ...
- 2012-11-01 20:29:00

...НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система проектної документації для будівництва УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА СПОРУД ТРАНСПОРТУ ДСТУ Б ...
- 2013-01-17 01:58:47

План испытаний системы (План, определяющий подробные требования, критерии, общую методологию, методы, средства, порядок и сроки испытаний для проверки и оценки системы).
- 2016-12-06 07:23:22

1 2 3 ... 31 32 »

Коментарі до план, обговорення та відгуки:

ДБНУ