[Розширений пошук]

Результат пошуку параметр

1-10 из 672

спосіб формування вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає встановлення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об’єкта нормування у будівництві (критерію, вимоги до експлуатаційної характеристики та/або її показників.
- 2019-09-12

Властивість продукції, яка полягає в тому, що параметри чи показники якості її одиниць набувають різних значень.

Параметр продукции - Признак продукции, количественно характеризующий любые ее свойства и состояния.
- 2016-12-12

Відношення математичного сподівання кількості відмов відновлюваногооб'єкта задосить малий його наробітокдозначення цього наробітку.

Параметр потока отказов - Отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой...
- 2016-12-11

Параметр, що відображає взаємне переміщення поверхонь тріщини в околі її вершини і характеризує граничну здатність матеріалу до пластичної деформації в зоні тріщини на початку руху величина визначається перерахунком за даними вимірювань переміщення відповідних точок зразка під час випробувань.
...
- 2016-12-10

Параметр, який може з'явитись у примітивах (N)-служби запит/індикація і який визначає (N)-адресу (N)-ініціатора.

Вызывающий n-адрес - это Параметр, который может появиться в примитивах (N)-службы запрос/индикация и который определяет (N)-адрес (N)инициатора).
- 2016-12-10

Параметр, який може з'явитись у примітивах служби запит/індикація і який означає (N)-адресу одержувача.

Вызываемый n-адрес - это Параметр, который может появиться в примитивах (N)-службы запрос/индикация и который означает (N)-адрес получателя).
- 2016-12-10

Параметр, який найближче пов'язаний з масою виробу і який одночасно відбиває його найважливіші споживчі властивості.

Основной технический параметр - Параметр, наиболее тесно связанный с массой изделия и одновременно отражающий его важнейшие потребительские свойства).
- 2016-12-10

Параметр, який характеризує втрату енергії на випромінювання через екранувальну оболонку з'єднувача.

Суммарный ток на электрический соединитель - Сумма токов, проходящих через контакты соединителя в течение минимальной наработки в пределах срока сохраняемости.
- 2016-12-10

Параметр, який може з'явитись у примітивах (N)-служби відповідь/підтвердження і який ідентифікує (N)-адресу (N)одержувача.

Ответный n-адрес - это Параметр, который может появиться в примитивах (N)-службы ответ/подтверждение и который идентифицирует (N)-адрес (N)-получателя).
- 2016-12-10

Параметр втомного руйнування, який враховує ефект запізнювання розкриття тріщини, що відбувається за умови і визначається експериментально.

Эффективный коэффициент интенсивности напряжения - это Параметр усталостного разрушения, учитывающий эффект запаздывания раскрытия трещины, кот...
- 2016-12-09

...оснастка, інвентар та інструмент Технічні параметри засобів механізацїї, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях ДБН В.2.8 5 96 Рос.... ДБН встановлюють технічні параметри, які контролюються при проведенні сертифікації будівельної техніки для земляних і шляхово бу...
- 2012-12-26 01:50:11

Час, що обчислюється від моменту подавання команди на зміну параметра від значення базового параметра до моменту отримання заданого значення параметра в контрольній точці. Время достижения заданного параметра это Время, исчисляемое ...
- 2016-12-05 13:10:34

Час, що обчислюється від моменту подавання команди на зміну параметра від значення базового параметра до моменту отримання заданого значення параметра в контрольній точці. Время достижения заданного параметра это Время, исчисляемое ...
- 2016-12-05 18:40:49

Встановлене в нормативній або експлуатаційній документації значення параметра в камері, від якого відлічується час досягнення заданого параметра. Базовое значение параметра это Установленное в нормативной или эксплуатационной документации значение ...
- 2016-12-12 18:23:12

Найбільші та найменші значення параметра з відтворюваного діапазону параметра в робочому об'ємі камери. Предельные значения параметра в рабочем объеме камеры это Наибольшее и наименьшее ...
- 2016-12-10 23:25:01

Значення параметра, що відповідає верхній [ нижній ] межі діапазону змінювання цього параметра ВЕРХНЕЕ [НИЖНЕЕ] ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА Значение параметра, соответствующее верхней [нижней] границе диапазона изменения этого параметра.
- 2016-11-09 16:13:46

Номінальне значення геометричного параметра значення геометричного параметра , яке задається в проекті та є початком відліку відхилень.
- 2012-11-03 02:02:50

Мовнийоб'єкт, щовказуєтьсяувиклику процедуриі пов'язується звідповідним формальним параметром для використання під час виконання цієї процедури. Фактический параметр (Языковый объект, который указывается в вызове процедуры и связывается с соответствующим ...
- 2016-12-14 08:19:12

Число, що дорівнює відношенню розміру фізичної величини, яка характеризує параметр, до розміру одиниці цієї фізичної величини чи кратної одиниці ЧИСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА Число, равное отношению размера физической величины, характеризующей параметр, ...
- 2016-11-07 15:40:22

Множина можливих значень параметра конкретного об'єкта ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА Область возможных значений параметра конкретного объекта.
- 2016-11-08 15:55:59

1 2 3 ... 67 68 »

Коментарі до параметр, обговорення та відгуки:

ДБНУ