[Розширений пошук]

Результат пошуку паля

1-10 из 82

Шпунтова паля, що складається з трьох окремих зібраних U-подібних шпунтових паль з двома обтиснутими або звареними загальними замковими з'єднаннями, здатними передавати зсувне зусилля.

тройная U-образная свая Шпунтовая свая, состоящая из трех отдельных свинченных U-образных шпунт...
- 2013-07-23

сили, що виникають на бічній поверхні паль і пальових фундаментів при осіданні ґрунтової основи навколо них у разі, якщо осідання навколопальового ґрунту перевищує осідання паль, і спрямовані вертикально вниз, довантажуючи палі.
- 2012-12-14

просторова у плані конструкція, що об'єднує стовпчасті, стрічкові, плитні пальові фундаменти, або просторово-рамна по вертикалі і горизонталі фундаментно-підвальна частина будівлі чи споруди, розташована на пальово-плитному фундаменті чи перехресній системі пальово-стрічкових фундаментів (ПРФ). Конс...
- 2012-12-14

пальовий фундамент, що складається із сумісно працюючих залізобетонної плити (плитного ростверка), який об'єднує довільно розташовані у плані, в основному, у зонах навантажень групи паль, які разом передають в основу зосереджені чи розподілені навантаження від несучих конструкцій будівель і споруд. ...
- 2012-12-14

пальовий фундамент, що складається з одного чи кількох рядів паль, об'єднаних стрічковим ростверком для передачі в основу зосереджених чи розподілених навантажень....
- 2012-12-14

окремо розташований пальовий фундамент, що складається з однієї палі чи куща з плитним чи стовпчастим ростверком, для пере...
- 2012-12-14

середовище, складене нашаруваннями слабких чи структурно нестійких ґрунтів, деформаційні властивості яких поліпшені за рахунок влаштування паль різних типів, які не мають жорсткого зв'язку з фундаментами. Навантаження передаються через ґрунтов...
- 2012-12-14

середовище, складене нашаруваннями ґрунтів у т.ч. скельними породами, що сприймають навантаження від несучих конструкцій споруд через нижній кінець (п'яту, вістря) і бічну поверхню паль та підошву і бічну поверхню ростверків.
- 2012-12-14

певна кількість паль, що об'єднуються ростверком для сумісної роботи для сприйняття навантажень від колони чи частини споруди.
- 2012-12-14

Програма для розрахунку допустимого вертикального навантаження на одиночну палю по грунту згідно ДБН
- 2016-02-28

Палі бувають таких типів: Паля забивна – конструкція, виготовлена в заводських умовах (збірна), що заглиблюється в ґрунтову основу устаткуванням для занурення шляхом ...
- 2016-04-17 15:12:48

... Зміна №2 до ДБН В.2.1 10:2009 має такий матеріал: Додаток Р Особливості проектування основи, підсиленої грунтоцементними палями (довідковий) P.
- 2012-12-13 03:02:49

Шкура знята з загиблої тварини (має криваво червоний колір з міздряного боку) (ДСТУ 2341) ШКУРА ПАЛОГО ЖИВОТНОГО Шкура снятая с палого животного (багрово красного цвета с мездровой стороны).
- 2016-11-06 19:00:05

Буронабивної фундамент палі з азбестоцементних труб є різновид стовпчастого фундаменту для дерев'яного будинку або лазні, де в якості несучих елементів конструкції використовуються ...дому конструктивно складаються з безпосередньо паль і ростверку, їх з'єднує. Основні несучі елементи...
- 2011-01-26 23:59:39

Стінки огородження або направляючі пальові стінки з вертикальних паль (напрямні, провідні палі або палі огородження), які занурюються з інтервалами та підтримують проміжні горизонтальні елементи (дошки, планки або обшивку).
- 2013-07-25 12:45:10

паля , що передає навантаження в ґрунтову основу через бічну поверхню і нижній кінець (п'яту або вістря).
- 2012-12-14 23:02:54

паля, що нижнім кінцем спирається і передає навантаження на скельні чи малостисливі ґрунти основи. Власні деформації палі і деформації скельної основи не ...
- 2012-12-14 23:01:05

паля, яка знаходиться за межею пальового поля у ґрунтових умовах, аналогічних натурним палям (порівнюваних із натурними палями).
- 2012-12-14 23:06:56

паля, що передає навантаження на ґрунт за відсутності впливу на неї інших паль.
- 2012-12-14 23:07:48

Шпунтова паля, що складається з трьох окремих зібраних U подібних шпунтових паль з двома обтиснутими або звареними загальними замковими з'єднаннями, здатними ...
- 2013-07-23 18:37:37

1 2 3 ... 8 9 »

Коментарі до паля, обговорення та відгуки:

ДБНУ