[Розширений пошук]

Результат пошуку навігаційна

1-10 из 13

Навігаційна подія, яка виникла внаслідок торкання корпусом судна рунту або підводної перепони, що призвело до непередбаченого зупинення морського (річкового) об'єкта

ПОСАДКА МОСКОГО (РЕЧНОГО) ОБЪЕКТА НА МЕЛЬ - Навигационное происшествие, заключающееся в непредвиденной остановке судн...
- 2016-11-12

Зварювання тисненням із нагріванням з' єднуваних поверхонь заготовок індукованим в них електричним струмом (рисунок 27)

ИНДУКЦИОННАЯ СВАРКА - Сварка давлением с нагревом соединяемых поверхностей заготовок индуктированным в них электрическим током (рисунок 27).
- 2016-11-11

Автоматизована система, призначена для вимірювання одного чи декількох навігаційних параметрів на основі інерціального числення шляху і для оброблення одержаної інерціальної навігаційної інформації та видавання її в різній формі різним ...
- 2016-11-15 15:28:59

Навігаційний пристрій, який автоматично числить шлях ПК відносно земної поверхні за допомогою радіолокаційних допплерівських вимірювачів шляхової швидкості та кута ...
- 2016-11-13 23:49:09

Навігаційна система для визначення поточних координат місцезнаходження та швидкості ПК ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА Навигационная система для определения текущих ...
- 2016-11-12 07:44:08

Сукупність розміщених на ПК та поза ним взаємочинних технічних засобів, які функціонують самостійно і призначені для вирішення завдання навігації ...
- 2016-11-11 18:37:46

Бортовий навігаційний астрономічний прилад для визначення істинного чи ортодромного курсу ПК пеленгацією небесного світила (з урахуванням обертання Землі та координат місця) АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ...
- 2016-11-09 23:25:24

Визначення в тій чи іншій навігаційній системі простору координат ПК за трьома координатами : дві координати проекції його центра маси на горизонтальну площину, і одна координата висота ...
- 2016-11-11 18:34:01

Навігаційна подія, яка виникла внаслідок торкання корпусом судна рунту або підводної перепони, що призвело до непередбаченого зупинення морського (річкового) об'єкта ...
- 2016-11-12 10:24:01

Рівень води є нижчим за проектну позначку водозабірних споруд і навігаційних рівнів на судноплавних водоймах, річках або морях НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ Уровень воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней ...
- 2016-11-07 20:58:42

Різновид СКП ПК, що є сукупністю повністю інтегрованого пілотажно навігаційного обладнання, систем керування двигунами, їх математичного забезпечення, а також гідроелектромеханічних систем. Комплексная система управления полетом воздушного судна, комплексная суп вс ...
- 2016-12-09 23:32:35

Імпульсна лампа великої потужності із зафіксованим відносно цоколя світним тілом, яка може використовуватися у лінзових системах з великим кутом охоплення (маяків та інших навігаційних пристроїв) (МАЯЧНАЯ ЛАМПА Импульсная лампа большой мощности с фиксированным относительно цоколя светящи...
- 2016-11-11 00:20:50

1 2 »

Коментарі до навігаційна, обговорення та відгуки:

ДБНУ