[Розширений пошук]

Результат пошуку модуль

1-10 из 156

- 2012-10-17

З'єднувач, спеціально призначений для забезпечення з'єднування з друкованими платами.

Модуль стока - Количество воды, стекающее с единицы площади водосбора в единицу времени.
- 2016-12-11

Функційний вузол ВЕ та ЛА, призначений для спеціалізації ВЕ та ЛА під конкретний тип мікропроцесора в цільовому пристрої.

Модуль индивидуализации - это Функциональный модуль ВЭ и ЛА, предназначенный для специализации ВЭ и ЛА под конкретный тип микропроцессора в целевом устройстве).
- 2016-12-11

Автономна частина технологічного й виробничого устаткування з пристроєм програмного керування та засобами автоматизації технологічних операцій, що допускає можливість включення в гнучку систему вищого рівня. Наявність програмного керування дозволяє легко змінювати технологічні операції та їх послідо...
- 2016-12-10

Кількість води, яка стікає з одиниці площі водозбору за одиницю часу.

Модуль стока - это Количество воды, стекающей с единицы площади водосбора в единицу времени.
- 2016-12-10

Передавач електромагнітної енергії, що являє собою металеву трубу (діелектричний стрижень)

(МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) ВОЛНОВОД - Передатчик электромагнитной энергии, выполненный в виде металлической трубы ( диэлектрического стержня).
- 2016-11-10

Найменша допустима подача, за якої насос може працювати без пошкоджень з заданою частотою обертання, безперервно перемішуючи певну рідину

(МИНИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА НАСОСА - Наименьшая допускаемая подача, при которой насос может работать без повреждений при заданной частоте вращения, непре...
- 2016-11-09

- 2012-10-21

Модуль, що кратний основному модулю або становить його частину.
- 2012-10-21

Модуль, прийнятий за основу для визначення інших, похідних від нього модулів.
- 2012-10-17

...НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Бетони МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЗМОВОІ МІЦНОСТІ, МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ І КОЕФІЦІЄНТА ПУАССОНА ДСТУ ...
- 2016-02-26 14:51:43

Модуль ПК, який керує всіма модулями та обробляє всю інформацію (МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ (ПК) Модуль ПК, управляющий всеми модулями и обрабатывающий всю информацию).
- 2016-11-08 00:23:41

Приймально передавальний оптоелектронний модуль, що виконує функції аналогового та цифрового приймально передавальних оптоелектронних модулів. Аналого цифровой приемно передающий оптоэлектронный модуль это Приемно передающий оптоэлектронный модуль, выполняющий функци...
- 2020-09-04 08:17:57

приймально передавальний оптоелектронний модуль, що виконує функції аналогових (цифрових) приймального та передавального оптоелектронних модулів. Аналоговый цифровой приемно передающий оптоэлектронный модуль это Приемно передающий оптоэлектронный модуль, выполняющий ...
- 2018-12-30 11:50:27

Загрузочный модуль (Программный модуль, пригодный для загрузки в основную память для выполнения).
- 2016-12-11 05:29:37

Объектный модуль (Программный модуль, состоящий из объектной программы или ее части и готовый для компоновки).
- 2016-12-11 05:38:01

Модуль, призначений для введення та виведення з ПК інформації від перетворювачів до виконавчих механізмів (МОДУЛЬ ВВОДА ВЫВОДА (ПК) Модуль, предназначенный для ввода и вывода из ПК информации от преобразователей к исполнительным механизмам).
- 2016-11-08 18:35:51

Середнєзаперіод значення модулів миттєвих значень змінної величини напруги[струму ]">(формула). Среднее по модулю значение переменного напряжения или тока Среднее за период значение модулей ...
- 2016-12-16 04:32:40

Виріб оптоелектроніки, що виконує функції приймального та передавального оптоелектронних модулів, виготовлених в єдиному конструктивному виконанні з однією чи декількома блочними частинами оптичних з'єднувачів або відрізками оптичного кабеля. Приемно передающий оптоэлектронный модуль...
- 2016-12-06 01:46:04

Модуль индивидуализации это Функциональный модуль ВЭ и ЛА, предназначенный для специализации ВЭ и ЛА под конкретный тип микропроцессора в целевом устройстве).
- 2016-12-11 02:11:53

1 2 3 ... 15 16 »

Коментарі до модуль, обговорення та відгуки:

ДБНУ