[Розширений пошук]

Результат пошуку метал

1-10 из 446


Розподілена обмотка, яка складається з однакових секцій

СТУПЕНЧАТАЯ ОБМОТКА - Распределенная двухслойная обмотка, в которой проводники, образующие одну сторону катушки лежат в одном пазу, а проводники второй стороны катушки расположены в нескольких пазах.

Розподілена обмотка, в якій відокремлені котушки кожної фазової групи розміщено концентрично, і вони мають різну ширину

КОРОТКОЗАМКНУТАЯ ОБМОТКА ТИПА (БЕЛИЧЬЕЙ) КЛЕТКИ - Обмотка, состоящая из ряда проводников ( стержней), соединенных между собой с каждой стороны короткозамыкающими к...

Підгалузь кольорової металургії, яка охоплює процеси, спрямовані на зміну властивостей, форми та розмірів заготовок і напівфабрикатів, виготовлених із кольорових металів і сплавів

(ВАКУУМНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - Процессы восстановления металлов из руд и соединений путем возгонки, переплавк...

Потенціал металу, що забезпечуґ певний захисний ефект

ЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - Потенциал металла, при котором достигается определенная степень защиты.

Примусове подавання газової фази в рідку ( ДСТУ 2424)

БАРБОТИРОВАНИЕ - Принудительная подача газовой фазы в жидкую.

Порушення співвідношення представників різних груп мікроорганізмів, що звичайно заселяють нестерильні порожнини й шкіряні покрови людини і тварин, утворюючи асоціати

ДИСБАКТЕРИОЗ - (Нарушение соотношения представителей различных групп микроорганизмов, которые обычно заселяют нестери...

Спікання з метою окускування дрібнозернистих і порошкоподібних матеріалів для покращення їх металургійних властивостей

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ - Соединительная коробка, спроектированная так, что защита проводников отдельных фаз от электрических повреждений внутр...

Діапазон значень потенціалу металу, в якому досягаґться задовільна для даного випадку корозійна тривкість

(ДИАПАЗОН ЗАЩИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА - Диапазон значений потенциала металла, в котором достигается приемлемая для данного случая коррозионная стойкость).

ДСТУ 4121-2002. Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ У КРАЇНИ Конструкції будинків і споруд КОНСТРУКЦІЇ МЕТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ Загальні технічні умови ДСТУ Б ...

...ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Конструкції металеві будівельні Вимоги до монтажу ДСТУ Б В.2.6­ 200:2014 Прийняти з наданням чинності з 01 липня 2015 року ...2.6­ 200:2014 «Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу», розроблений Товариством з обмеженою відповідальні...

Металеві конструкції Львів: Світ, 2002 р. 312с. У підручнику викладені основні відомості про будівельні металеві конструкції, сучасні методи їх конструювання і ...
Каталог нормативов » Book » Books - 2017-05-13 13:34:46

Метал, який належить до групи кольорових металів з густиною меншою, ніж 5000 кг/ м3, яка включає калій, натрій, магній, алюміній, ...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 15:12:37

Метал, одержаний відновленням і обробленням металу, який піддавали принаймні одній виробничій операції лиття або деформування (ПЕРВИЧНЫЙ МЕТАЛЛ Металл, извлеченный выплавкой ...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 15:17:09

Присадний метал, сплавлений з поверхневим шаром основного металу НАПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ Присадочный металл, сплавленный с поверхностным слоем основного металла.
Абетка будівельника » - 2016-11-10 06:39:28

Метал, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи : дорогоцінні метали ( ...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 15:12:51

Метал, що належить до групи металів, які мало поширені у земній корі і виробництво яких незначне внаслідок економічних та технологічних ...
Абетка будівельника » - 2016-11-06 15:12:06

Метал, який вводиться у зварювальну ванну на доповнення до розплавленого основного металу ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ Металл, который вводится в сварочную ванну в ...
Абетка будівельника » - 2016-11-07 03:52:37

Проходження струму через електроліт, за якого відбувається електрохімічна реакція з виділенням кольорового металу або його сполук на електродах (...
Абетка будівельника » - 2016-11-12 15:16:25

1 2 3 ... 44 45 »

Коментарі до метал, обговорення та відгуки:

ДБНУ