[Розширений пошук]

Результат пошуку кількість

1-10 из 409

Логарифмічний вимір множини рішень,необхідний для знаходження даної подіївскінченому числі взаємовиключних подій.

Количество решения - (Логарифмическое измерение множества решений, необходимое для нахождения данного события из конечного числа взаимоисключающих событий.<формула>.
- 2016-12-14

Кількість споживаної води, встановлена на одного мешканця чи на умовну одиницю продукції для певного виробництва.

Норма водопотребления - это Установленное количество потребляемой воды на одного жителя или на условную единицу продукции, характерную для данного производства.
- 2016-12-10

Кількість стічної води установлена на одного мешканця чи на одну умовну одиницю продукції для певного виробництва.

Норма водоотведення сточных вод - это Установленное количество сточной воды на одного жителя или на одну условную единицу продукции, характерную для данного производств...
- 2016-12-10

Кількість одноразово видрукуваних примірників видання.

Тираж - это Количество одновременно отпечатанных экземпляров издания).
- 2016-12-10

Кількість зареєстрованих звернень населення за лікарською та спеціалізованою медичною допомогою для всіх груп та категорій населення.

Заболеваемость населения по данным обращаемости за медицинской помощью - это Регистрация обращения населения за врачебной и специализированной медици...
- 2016-12-10

Кількість пестицидів і їх похідних у крупах, наявність яких обумовлено безпосереднім використанням пестицидів або результатом їх міграції в навколишньому середовищі під час вирощування круп'яних культур.

Остаточное количество пестицидов в крупе - это Количество пестицидов и их произ...
- 2016-12-10

Кількість захворювань, зареєстрованих протягом останнього року, доповнена випадками хронічних захворювань, зареєстрованих за попередні два роки та з приводу яких не було звертань в цьому році, перерахована на 1000 чоловік населення.

Общая накопленная заболеваемость - это Число забол...
- 2016-12-10

Кількість визначуваної речовини (елемента) у складі аналізованого об'єкта.

Содержание вещества элемента - это Количество определяемого вещества (элемента) в составе анализируемого объекта).
- 2016-12-10

Кількість речовини, введеної в організм, чи тої, що потрапила в нього.

Доза - это Количество вещества, введенного или попавшего в организм).
- 2016-12-10

Кількість знаків у слові.

Длина слова - это Количество знаков в слове.
- 2016-12-10

Вматематичному записі :якщоТm середня кількість пересланої інформації для усіх пар відповідних вхіднихтавихідних послідовностейmсимволів, тосередня кількість пересланої інформаціїнасимволТ'дорівнює:">(формула). Среднее количество переданной информации на символ (...
- 2016-12-08 08:00:18

Розрахункова кількість зупинок кабіни ліфта на посадкових (завантажувальних) площадках відповідно до конструкції ліфта (ЧИСЛО ОСТАНОВОК Расчетное количество остановок кабины ...
- 2016-11-13 08:27:47

Середня величина кількості пересланої інформації, щопересилається через виникнення будь якої однієї подіїзіскінченої множини взаємовиключних або взаємовичерпних подій,яка ... Вматематичному записі середня кількість пересланої інформаціїТідля подійізмножиних1.. хn,які залежать від виникненн...
- 2016-12-08 07:59:59

Допустима кількість операцій увімкнення вимкнення,яка характеризує механічну зносостійкість без ремонтуізаміни складових частин(заструмууколі, щодорівнює нулю)електричну ...
- 2016-12-10 10:37:39

Кількість пестицидів і їх похідних у крупах, наявність яких обумовлено безпосереднім використанням пестицидів або результатом їх міграції ...
- 2016-12-10 23:34:39

Умовна кількість жителів, що визначає об'єм або концентрацію забруднювальних речовин у стічних водах.
- 2016-12-07 22:38:06

Величина, яку визначає вміст зв'язаних дубильних речовин, виражений у відсотках від вмісту голинних речовин у шкірі ЧИСЛО ПРОДУБА ...
- 2016-11-09 15:47:11

Енергія, перенесення якої між двома тілами (різними ділянками тіла) здійснюється за рахунок різниці температур без виконання механічної роботи і ...
- 2016-11-09 15:26:10

Опади, що випали в конкретному пункті за певний проміжок часу, вимірювані товщиною шару води.
- 2016-12-07 05:33:07

Міра інформації, щопересилається через виникнення події певної ймовірності. Вматематичному записіцевеличинаІ(хі)для подіїхі,яка виражається логарифмом зворотної величини ймовірностір(...
- 2016-12-05 06:36:09

1 2 3 ... 40 41 »

Коментарі до кількість, обговорення та відгуки:

ДБНУ