[Розширений пошук]

Результат пошуку креслення

1-10 из 111

Креслення, яке являє собою зображення складальної одиниці та інші дані, необхідні для її складання (виготовлення) і контролю.

Сборочный чертеж - Чертеж, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.
- 2016-12-11

Креслення, яке являє собою фотографічне зображення макета чи моделі виробу із зазначенням даних, необхідних для його проектування чи складання.

Фоточертеж - Чертеж, содержащий фотографическое изображение макета или модели с указанием данных, необходимых для проектирования или монтаж...
- 2016-12-11

Креслення, яке містить дані, необхідні для проведення ремонту і контролю виробу в процесі та після ремонту.

Ремонтный чертеж - Чертеж, содержащий данные, необходимые для проведения ремонта и контроля изделия в процессе и после ремонта.
- 2016-12-11

Креслення, яке визначає геометричну форму (ободи) виробу і координати розташування складових частин.

Теоретический чертеж - Чертеж, определяющий геометрическую форму (обводы) изделия и координаты расположения составных частей.
- 2016-12-11

Креслення, яке являє собою контурне (спрощене) зобра ження виробу, а також дані, необхідні для його встановлення (монтажу) на місці експлуатації.

Монтажный чертеж - Чертеж, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа)...
- 2016-12-11

Креслення, яке містить дані, необхідні для упаковування виробу.

Упаковочный чертеж - Чертеж, содержащий данные, необходимые для выполнения упаковывания изделия.
- 2016-12-11

Креслення, яке визначає конструкцію виробу, взаємодію його складових частин і пояснює принцип роботи виробу.

Чертеж общего вида - Чертеж, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия.
- 2016-12-11

Креслення, яке являє собою зображення деталі та інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю.

Чертеж детали - Чертеж, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.
- 2016-12-11

Складальне креслення виробу, який складається з ізольованих проводів чи кабелів і, за необхідності, з'єднувальних елементів.

Чертеж жгута - Сборочный чертеж изделия, состоящего из изолированных проводов или кабелей и, при необходимости, соединительных элементов.
- 2016-12-11

Безплинтусная система или скрытый плинтус - иллюзия невесомости стены, увеличения объема помещения.
- 2019-09-06

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система проектної документації для будівництва Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів ДСТУ ...
- 2013-01-17 02:01:11

...НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система проектної документації для будівництва ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО БУДІВЕЛЬНИХ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ДСТУ Б А.
- 2020-09-23 14:32:40

Ці вимоги ставляться до виконання креслень деталей, складальних, габаритних і монтажних на стадії розроблення робочої документації для всіх галузей промисловості. При розробленні робочих креслень передбачають: а) оптимальне використання стандартних ...
- 2018-12-03 08:40:17

Масштаб для виконання креслень фасадів беруть 1:200 чи 1:400. Якщо розсікти горизонтальними площинами будівлю на різній висоті, то можна побачити плани фундаментів, ...будівлі Плани будівель є найважливішими кресленнями. В них відображені основні функціональні особливості проект...
- 2018-12-05 16:01:24

ДСТУ Б А.2.4 41:2009 Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення Дата початку дії 01.01....
- 2020-09-24 14:33:48

...прийнятих умовних позначень зображують на кресленнях генерального плану при проектуванні нових об’єктів. Проектовані будівлі виділяють на кресленнях більш товстими лініями, існуючі – тонкими, а ті будівлі, ...
- 2018-12-05 15:59:38

Креслення, яке являє собою зображення деталі та інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю.
- 2016-12-11 06:05:44

Складальне креслення виробу, який складається з ізольованих проводів чи кабелів і, за необхідності, з'єднувальних елементів.
- 2016-12-11 06:05:04

Креслення, яке визначає конструкцію виробу, взаємодію його складових частин і пояснює принцип роботи виробу.
- 2016-12-11 06:06:23

Креслення, яке містить дані, необхідні для упаковування виробу. Упаковочный чертеж Чертеж, содержащий данные, необходимые для выполнения упаковывания изделия.
- 2016-12-11 06:06:48

1 2 3 ... 11 12 »

Коментарі до креслення, обговорення та відгуки:

ДБНУ